Nieuwe bestuursleden SeniorenConvent

Nieuwe bestuursleden SeniorenConvent

Henk van der Vegt en Gerard Vastert nemen afscheid.

Afgelopen woensdag vond de traditionele voorjaarsbijeenkomst plaats, waarvoor ook de partners waren uitgenodigd. Voorafgaand hieraan was er natuurlijk de openingswedstrijd die gelukkig onder redelijke weersomstandigheden gespeeld kon worden. Om goed vijf uur kon voorzitter Henk van der Vegt een kleine honderd aanwezigen welkom heten, in het bijzonder de dames en de nieuwe leden.

Uitdagen op 29 en 30 augustus

Hij meldde dat de uitdagen dit jaar voor het eerst niet in Duitsland zullen plaatsvinden, maar op de banen van Nunspeet en Nijmegen. Overnacht zal worden in een nieuw hotel in de buurt van Apeldoorn. Het bestuur zal zorgen dat de leden hierover nader worden ingelicht.

Wisseling van de wacht

Henk: “ In 2003, dus zestien jaar geleden, zijn Gerard Vastert en ik, op voorstel van de toenmalig voorzitter  Lim Baak, toegetreden tot het bestuur van het Convent. Mede door de ziekte van Gerard is het nu tijd om het stokje over te dragen aan nieuwe mensen. Dit zijn Willem Lunshof als voorzitter en Rinie Kuipers als penningmeester.” De aftredend voorzitter memoreerde vervolgens de voortreffelijke samenwerking binnen het bestuur, met Jan Muller en Wim Heer, beiden helaas overleden,  maar ook met de bestuursleden van nu, Gerard Vastert, Henk Schutte en Frits Vasterd. Hij blikte kort terug op een lange en soms onzekere periode, waarin de baan een nieuwe eigenaar kreeg en de gevolgen hiervan voor onze club. Maar alles is uiteindelijk goed gekomen. In die zestien jaar hoefde de bijdrage voor de leden van het Convent niet te  worden verhoogd, ondanks de sindsdien opgetreden inflatie van meer dan  25%. Compliment aan Gerard! Hij besloot met dank aan de dames voor hun bezoek en ze daarvoor aan het eind van de bijeenkomst namens het bestuur een presentje mee te geven.

De nieuwe voorzitter Willem Lunshof

Het woord was daarna aan de kersverse voorzitter. Hij bedankte Henk en Gerard voor hun langdurige inzet, niet alleen voor het Convent, maar ook voor de hele vereniging, respectievelijk Henk  als voorzitter en vice- voorzitter en Gerard als penningmeester. Willem wees de leden er vervolgens op, dat het belangrijk is dat iedereen speelt volgens de regels om een eerlijke uitslag van wedstrijden te bereiken. Hij wenste iedereen veel plezier in het komende seizoen.

Prijsuitreiking en Tapasbuffet

Nadat Koos Fahner de prijsuitreiking van de wedstrijd had verzorgd, was het tijd om de heerlijke hapjes te verorberen, die de keukenbrigade van het Rijk bereid had. En dat werd met veel enthousiasme gedaan…

De aanwezigen kijken terug op een heel gezellige bijeenkomst en gingen tevreden en vol(ge)daan  naar huis.

B.O.