Najaarsbijeenkomst Damesdag

Najaarsbijeenkomst Damesdag

Elk jaar wordt in de 1e week van november “De najaarsbijeenkomst” gehouden. Dat dit het hoogtepunt van het seizoen is blijkt ook dit jaar wel weer, want er hadden zich maar liefst 63 dames aangemeld voor deze dag. We zijn dit seizoen begonnen met strenge coronamaatregelen. Gelukkig konden wij na enig beraad toch doorgaan met de damesdag, maar mochten wij in verband met groepsvorming geen wedstrijden houden en geen prijsuitreiking doen. Gelukkig zakten de besmettingcijfers vrij snel en kon, met inachtneming van anderhalvemeterafstand, de midzomerwedstrijd, uitwisseling naar Nunspeet en Nijmegen en het uitje naar Jeggen gewoon doorgaan.

Met de Najaarsbijeenkomst sluiten wij het seizoen af en wordt ook de wisseltrofee, waar het hele seizoen voor gestreden is, uitgereikt. Beide trofeeën zijn aangeboden door Marijke Oonk.

De wisseltrofee voor de 18 holes werd dit jaar gewonnen door Maria van Helden en voor de 9 holes door Jeanne van Huijkelom.

Naast het uitreiken van de wisseltrofee hebben wij ook afscheid genomen van 3 commissieleden. Madeleine Lamme, Minerva Wijbenga en Elly Bergman hebben meer dan 15 jaar deel uitgemaakt van de damescommissie en gaan nu, d.m.v. het rooster van aftreden, plaats maken voor 2 nieuwe commissieleden Maria Tielens en Andrea Gerritsen.

De damescommissie doet elk jaar weer haar stinkende best om een spannende, afwisselende en gezellige wedstrijdkalender in elkaar te zetten. Daarom hebben wij dit jaar in de vorm van een enquête aan alle dames gevraagd om positief mee te helpen denken. We hopen dat hier suggesties uit voortkomen waar wij als commissie ons voordeel mee kunnen doen.

Dat de damesdag heel populair is, blijkt wel uit de 15 nieuwe leden die zich kortelings hebben aangemeld, waardoor het ledenaantal is gestegen naar 92 dames. Nadat ook de dagprijzen werden uitgereikt voor de Texas scramble wedstrijden, konden we de dag afsluiten met een heerlijke maaltijd.