Najaarsbijeenkomst Damesdag 2023

Najaarsbijeenkomst Damesdag 2023

Voordat je het weet is het seizoen weer voorbij en sluiten we af met de jaarlijkse najaarsbijeenkomst.

Voor deze dag hadden zich 65 dames aangemeld die ‘s morgens werden onthaald met koffie/thee en een heerlijk gebakje.

Het bleef gelukkig droog en iedereen ging dan ook opgetogen de baan in voor een rondje texas scramble. Na afloop van de wedstrijd werd een drankje aangeboden uit de kas en kon de gezelligheid beginnen.

 

De voorzitter  Maria van Helden heette iedereen hartelijk welkom. Ook werd er een momentje stilte in acht genomen om familie, vrienden en leden te herdenken die ons dit jaar zijn ontvallen.

Vorig jaar heeft de voorzitter een oproep gedaan aan alle dames om de reeds gewonnen prijzen, die toch maar als winkeldochters in de kast staan te verstoffen, beschikbaar te stellen aan de damesdag, zodat die weer kunnen worden uitgeven aan Funwedstrijden in plaats van balletjes. Inmiddels is er een kast vol met prachtige prijzen gedoneerd en iedereen kreeg  hiervoor dan ook een hartelijk applaus.

De damesdag heeft een rooster van aftreden en dit jaar moesten wij helaas afscheid nemen van Marianne Besseler. Marianne heeft als secretaris  7 jaar lang heel veel werk verzet voor de damesdag en wij zullen haar dan ook heel erg gaan missen.

Gelukkig hebben we twee enthousiaste dames bereid gevonden om de damescommissie te komen versterken. Heleen Hoogerhuis en Patricia Oosthout kregen als welkom van iedereen een warm applaus.

Elk jaar wordt in het najaar ook de Wisselbeker uitgereikt. 

Sonja Heutink die de beker in 2022 heeft gewonnen, mocht hem overdragen aan Heleen Hoogerhuis voor 2023.

Maria van Helden die de beker al twee jaar in haar bezit had, mocht deze overdragen aan Desiré Jansen voor 2023.

Na alle officiële handelingen kon iedereen genieten van het overheerlijke stamppotbuffet.

65 Dames hadden zich dit jaar aangemeld en de gezelligheid  was wederom als vanouds.

Na afloop kreeg de damescommissie van Rita Nijhuis een mooie roos aangeboden als dank voor de bewezen diensten van dit seizoen.

Namens de damescommissie

Maria van Helden