Markeringen op de baan

Markeringen op de baan

Van 11 tot en met 18 maart heeft de Baancommissie, samen met leden van de Handicap en Regelcommissie, alle markeringen in de baan nagelopen. Daar waar nodig zijn nieuwe palen geplaatst, een aantal paaltjes zijn verplaatst om de markering van de hindernis of out-of-bounds duidelijker aan te geven. Alle markeringen zijn nu gereed voor het nieuwe seizoen.

Als het noodzakelijk is een paaltje te verwijderen, dan verzoeken wij u deze op de oorspronkelijke plaats terug te zetten. Indien u op- of aanmerkingen heeft op de markeringen kunt u contact opnemen met de Baancommissie; baancommissie@gccsybrook.nl.