Maaibeleid hard rough

Maaibeleid hard rough

De laatste tijd is veel discussie geweest over de hoogte van de rough en over het maaibeleid.

Op onze baan is momenteel sprake van fairway, semirough met een hoogte van 4,4 cm, rough met een hoogte van 8 cm en van hard rough (de hoge rough). Met name over de hard rough was veel discussie, omdat deze door spelers moeilijk en unfair werd gevonden. Daarbij groeide er te veel hard rough in landingsgebieden. De baancommissie heeft hierover overleg gevoerd met Het Rijk en zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de hard rough op zekere plekken teruggedrongen moet worden. Afgelopen week (week 34) is een speciale maaimachine gekomen om deze maaiwerkzaamheden uit te voeren.

Binnenkort zult u zien dat de hard rough op een heel aantal plekken teruggedrongen is. Hopelijk heeft dit een positieve invloed op uw golfspel en -plezier!

Joep Vos

Baancommissie GCC ’t Sybrook