Joop Kockmann overleden

Joop Kockmann overleden

Op 8 februari jl. is hij van ons heengegaan het jarenlange trouwe lid van het SeniorenConvent, Joop Kockmann. Helaas kon hij de laatste tijd vanwege zijn gezondheidsproblemen niet meer aan de activiteiten van ons convent meedoen.

Van harte willen we Riëtte, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie condoleren met zijn overlijden en wensen hun veel sterkte toe.

We hebben met hem een sympathiek en plezierig mens verloren, die we altijd in goede herinnering zullen bewaren.

Hij heeft de liefde voor de golfsport doorgegeven aan de volgende generaties in zijn familie. Dank daarvoor!

HvdV

Voor degenen die de rouwadvertentie gemist hebben.