Jeugdtrainingen weer van start!

Jeugdtrainingen weer van start!

Na het beluisteren van de persconferentie dinsdagavond 21 april waren we hoogstwaarschijnlijk allemaal teleurgesteld dat er was besloten de golfbanen gesloten te houden voor volwassenen. Daarentegen werd er aangegeven dat het sporten voor kinderen onder begeleiding weer opgepakt mag gaan worden, in de zin van trainingen/lessen en het uitoefenen van de sport. 

Aangekondigde aanpassingen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

We gaan op 1 mei van start ….. wat een fijn nieuws. De jeugdtrainingen kunnen onder begeleiding weer worden opgepakt. Hierbij wordt verstaan onder “onder begeleiding” dat dit door een golfpro gebeurt, dus geen (groot-) ouders of jeugdcoach.

Jullie zullen ondertussen ook wel veel berichten hebben ontvangen over COVID-19 en de maatregelen daaromtrent. Helaas moeten we dat nu ook weer doen

 

Protocol Jeugdtrainingen op ‘t Sybrook

Voor de opstart van de jeugdlessen hebben we gezamenlijk – Het Rijk, de golfschool en de jeugdcommissie – het protocol opgesteld om deze trainingen zo soepel mogelijk te laten verlopen met in acht neming van de opgestelde regels.

Graag rekening houden met het volgende:

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 2. De lessen zullen zoveel mogelijk op twee dagen in de week worden gegeven (woensdag en vrijdag). Ook wordt er gekeken of de vervallen lessen kunnen worden ingehaald.

De begintijden van deze lessen zullen zoveel mogelijk niet op hetzelfde tijdstip zijn, zodat er zo min mogelijk kinderen tegelijkertijd aankomen en vertrekken.

Het schema van de lestijden staat hieronder vermeld.

 1. Kinderen zijn gezond en ook gezinsleden zijn op het moment van de les niet ziek of niet ziek geweest
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 1. Iedereen gaat thuis naar toilet (op het complex zijn geen toiletten open), wast goed zijn handen voordat hij naar de golfbaan komt.
 2. Kinderen worden op de parkeerplaats vóór de rotonde afgezet en opgehaald (kiss en ride principe), ouders vertrekken direct weer van het parkeerterrein. Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training.
 3. Je mag niet eerder dan 10 minuten voor de lestijd op de golfbaan komen en je verlaat direct na afloop de golfaccomodatie, dit alles met respect van de 1,5m (zeker voor kinderen ouder dan 12 jaar). Verzamelen doe op de plek die door de pro wordt aangegeven (zie hieronder).
 4. Lockers: stokkenloods is geopend, maximaal 3 personen binnen en houdt rekening met 1,5m.
 5. Tijdens de les houden kinderen 1,5m afstand van de golfpro en vice versa, bij kinderen boven 12 jaar geldt dat voor iedereen, dus ook 1,5m bij elkaar uit de buurt blijven. Dit geldt overal: op drivingrange, de oefenfaciliteiten en in de baan.
 6. Ballen en mandjes: houdt gedurende de les eigen ballen en het mandje of de buis na gebruik desinfecteren.
 7. Iedereen gebruikt alleen eigen materiaal, niet lenen van een ander kind.
 8. Oefenen/training in de baan alleen onder begeleiding van de pro.
 9. Geen vlaggenstokken, harken of andere paaltjes oppakken/aanraken.
 10. Drinken en eventueel iets te eten neemt iedereen zelf mee.
 11. Meer dan anders wordt er gevraagd dat ouders hun kinderen duidelijk van tevoren instrueren.
 12. Ouders zijn telefonisch bereikbaar tijdens de lesuren.
 13. De overige voorzorg- en hygiëne maatregelen van de RIVM blijven onverminderd van kracht:
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Verdere maatregelen:

 • Kleedkamers zijn dicht
 • Clubhuis, terras en shop & receptie zijn dicht
 • Watertappunten zijn dicht
 • Afspuitplek, ballenwassers zullen niet gebruikt kunnen worden

Wij vragen iedereen zich aan deze regels te houden zodat de jeugdleden vanaf 1 mei weer kunnen genieten van de golfsport, en hopelijk daarna de volwassenen ook snel weer.

 

Schema lestijden en verzamelpunt:

Groep 1: Dinsdag van 16.15-19.15 uur, verzamelen op de drivingrange 
  Start op 5 mei
Groep 2: Woensdag van 16.15-19.15 uur, verzamelen op de drivingrange
  Start op 6 mei
Groep 3: Vrijdag van 16.15-19.15 uur, verzamelen bij de boom
  Start op 1 mei
Groep 4: Woensdag van 15.00-16.20 uur, verzamelen puttinggreen
  Start op 6 mei
Groep 5: Woensdag van 16.30-17.50 uur, verzamelen bij de boom
  Start op 6 mei
Groep 6: Vrijdag van 15.00-16.20 uur, verzamelen op de drivingrange
  Start op 8 mei
Groep 7: Vrijdag van 15.15-16.35 uur, verzamelen op de puttinggreen
  Start op 8 mei
Groep 8: Vrijdag van 16.30-17.50 uur, verzamelen op de drivingrange
  Start op 8 mei
Groep 9: Vrijdag van 16.45-18.05 uur, verzamelen op de puttinggreen 
  Start op 8 mei