Jetty Kolenaar overleden

Jetty Kolenaar overleden

Geschokt waren we toen we vernamen dat ons lid Jetty Kolenaar heel plotseling is overleden.

Vorige week dinsdag stond ze nog op de startlijst.

Graag willen we Hans, de kinderen en de andere familieleden van harte condoleren met dit smartelijke verlies en ze veel sterkte wensen.

Te uwer informatie plaatsen we ook de advertentie die vandaag in TC Tubantia stond op onze site.