Introductie nieuwe leden

Introductie nieuwe leden

Op 3 september was er al weer een groep nieuwe leden aangetreden voor de introductiebijeenkomst. Het ledental blijft maar stijgen en nieuwe leden blijven enthousiast over de centrale introductie. Vooraf worden er eerst een aantal belangrijke zaken over de organisatie van de vereniging en de samenwerking met Het Rijk verteld.

Tijdens de Texas Scramble ronde komen allerlei wetenswaardigheden nog eens aan de orde van zorg voor de baan, gedragsregels en golfregels. Vervolgens worden er tijdens de gezamenlijke afsluiting op het terras, onder het genot van een paar drankjes, nader met elkaar kennis gemaakt en informatie uitgewisseld.