Interview met de scheidende voorzitter Felix Reijken

Interview met de scheidende voorzitter Felix Reijken

Op donderdag 9 juni legde Felix Reijken na een voorzitterschap van 5 jaar de voorzittershamer neer om hem daarna door te geven aan zijn opvolger Henk van der Sijs. Ter gelegenheid hiervan hadden we een gesprek met Felix.

Hoe kijk je terug op deze vijf jaar?

Het was een boeiende tijd, want de golfwereld was en is aan veel veranderingen onderhevig. Ik trad aan bij een prima club en ik zag het als mijn opdracht om zodanig met die veranderingen om te gaan dat onze club ook in de toekomst een goede club met betrokken leden blijft. En vijf jaar geleden was er binnen onze geledingen ook nog enige onzekerheid over de continuïteit van de relatie met het Rijk van Sybrook.

Dat is gelukkig heel goed in orde gekomen! Ik heb de indruk dat het overgrote deel van de leden tevreden is over de huidige constructie. Voldoende speeltijd en als je kijkt naar de investeringen die het Rijk sinds de overname heeft gedaan, vraag ik mij in gemoede af, of wij dat als vereniging ook hadden kunnen ophoesten? Dus in dat opzicht zit hier een tevreden mens.

Heb je nog wensen voor de toekomst?

Jazeker, heb ik die. Om meer leden te verkrijgen valt er naar mijn wijze van zien niet te ontkomen aan tariefdifferentiatie. Een basistarief met daarbij een keuze uit diverse arrangementen. De KNGF heeft daar diverse modellen voor ontwikkeld. Omdat er veel dingen veranderen – ook in de golfwereld – is het mijn wens dat het Rijk van Sybrook hier ook serieus naar kijkt. Natuurlijk heeft een exploitant hierover een eigen visie, maar ik ben ervan overtuigd dat dit op den duur meer leden oplevert. We hebben immers te maken met steeds meer calculerende mensen, bij zowel jong als oud. Dat is onze markt en die vraagt nu eenmaal om dit soort producten.

Ook zou ik graag wat meer inhoud hebben bij het programma Committed to familie. We hebben weliswaar het predicaat, maar er moet nog wel wat meer gebeuren. En daarvoor hebben wij het Rijk van Sybrook ook nodig. Immers: De ouders nemen niet de kinderen mee, maar de kinderen de ouders!

Dat is niet alleen de opvatting van onze familie- en jeugdcommissie maar ook die van de KNGF. ( Aan dat Koninklijke moet ik nog even wennen…)

Waar ben je meest trots op in je periode als voorzitter?

Ik kan dat misschien het beste samenvatten met een gezegde:“Een pond veren vliegt alleen, als er een vogel inzit”

Het kan alleen goed gaan, als je een goed functionerend geheel hebt. En dat hebben we, met als 4 pijlers: club, baan, horeca en golfpro’s. Deze vier elementen moeten goed samenwerken om succesvol te zijn. En dat lukt want ons ledental groeit gelukkig nog steeds, enigszins tegen de landelijke trend in.

Wat betreft de club mogen we ons gelukkig prijzen met de vele uitstekende commissies, op de leden waarvan we altijd een beroep kunnen doen. Daar neem ik mijn petje -in mijn geval zou ik misschien moeten zeggen: pet- voor af!

En ofschoon wij natuurlijk altijd wat te wensen hebben speelt de prima samenwerking met Het Rijk van Sybrook hierin toch ook een essentiële rol.

Tot slot: Heb je nog wat toe te voegen?

Een vereniging verenigt en dat sociale aspect speelt een niet te onderschatten rol voor vele van onze leden. Dat werkt aanstekelijk voor mogelijke nieuwe leden en die aanwas hebben we nodig om gezond te blijven. Naast dat aspect denk ik dat groei alleen mogelijk is als alles continu in beweging is en blijft. Dat geldt voor de vele activiteiten die er worden georganiseerd, kijk bijvoorbeeld maar eens naar het toenemend aantal deelnemers aan de diverse wedstrijden, de Golfplus en de jeugd. Maar dat geldt ook voor het bestuur en dus ook voor mij. Het is goed dat het bestuur flink verjongd is, daarmee komen nieuwe ideeën en initiatieven naar voren. En voor mij het voordeel van een beetje meer vrije tijd.

Ik kijk terug op een boeiende en fijne tijd! Hartelijk dank voor alle steun die ik daarbij van velen mocht ondervinden.

Felix heel hartelijk dank voor dit gesprek en we willen je nog een goede, gezonde en plezierige tijd toewensen!

Bé Obachter