Interactieve presentatie baanonderhoud Sybrook

Interactieve presentatie baanonderhoud Sybrook

Ongeveer twintig leden waren dinsdagavond aanwezig op ’t Sybrook voor een presentatie over golfbaanonderhoud. Het Rijk van Sybrook was initiatiefnemer van deze avond, waarbij de leden werden meegenomen in alle aspecten die bij het onderhouden van onze baan naar voren komen.

Het Rijk van Sybrook heeft het baanonderhoud van onze baan belegd bij SBA Groen. Rik van der Beuken (hoofdgreenkeeper) gaf samen met extern adviseur Eric Seijn een gedetailleerde presentatie, waarbij vooral het onderhoud van de greens speciale aandacht kreeg.

Viltlagen, struisgras, fotosynthese en de noodzaak tot het prikken en bezanden kwamen voorbij. De boodschap was duidelijk: onderhoud is voor golfers vaak vervelend, maar absoluut noodzakelijk om onze baan in de toekomst goed en gezond te houden.
De presentatie was erg interactief en alle aanwezigen kregen volop ruimte tot het stellen van vragen. Het was mooi te zien dat de aanwezige leden zeer betrokken waren bij de kwaliteit van de golfbaan. Ieder had zijn eigen vragen en wensen, die uitgebreid aan bod kwamen.

Daarnaast gaf General Manager Ton Falkmann een uitgebreide toelichting op Golf Environment Organization (GEO). Dit staat voor een wereldwijd geaccepteerd keurmerk voor duurzaam golfbaan beheer. Het GEO proces is zowel een bewustwordingsproces als een kwaliteitssysteem. Het versterken van de natuur binnen de speelbeleving en het uitdragen van de ecologische en historische waarden op en om de golfbaan zijn hierbij belangrijke speerpunten. Maar ook het inkoopproces, het vervangen van hallogeen naar ledlampen en tal van andere zaken kwamen aan bod. Het Rijk van Sybrook heeft de doelstelling uitgesproken dit certificaat in 2017 te willen ontvangen.

Wij danken het Rijk van Sybrook voor het organiseren van deze avond en hopen dat het zal bijdragen aan meer kennis en begrip over de staat van onderhoud van onze baan.