Interactieve presentatie baanonderhoud en werkzaamheden maart/april

Interactieve presentatie baanonderhoud en werkzaamheden maart/april

Op donderdag 7 april a.s. om 14.00 uur organiseert Het Rijk van Sybrook in samenwerking met de baancommissie van GCC ’t Sybrook in het clubhuis een interactieve baanpresentatie, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Bij deze presentatie wordt u meegenomen in alle aspecten die bij het onderhoud van de baan naar voren komen.

Roy van Munster (hoofdgreenkeeper, SBA Golf & Groen) en Eric Seijn (extern adviseur Het Rijk Golfbanen) zullen de presentatie verzorgen en kunnen uw vragen op dat moment beantwoorden.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur dan bij voorkeur voor 1 april a.s. een e-mail naar: baancommissie@gccsybrook.nl.

Verder treft u hieronder de voor u van belang zijnde baanwerkzaamheden in maart en april aan.

Werkzaamheden maart:

Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 maart a.s. zullen de greens, foregreens en tees worden geprikt met vaste pennen.

Werkzaamheden april:

In de laatste week van april (week 17) staat het prikken van de greens, foregreens en tees met holle pennen op het programma.

Baancommissie GCC ’t Sybrook”