IN MEMORIAM Jan van der Hilst

IN MEMORIAM            Jan van der Hilst

Op 19 maart is in Enschede Jan van der Hilst overleden. Hij was al geruime tijd ziek, waardoor hij vanaf ingang dit jaar geen lid meer was. Daarvoor was hij een trouwe deelnemer aan de wedstrijden van het SeniorenConvent op woensdag en met zijn vrouw Ineke speelde hij bij onze club ook mee met de bridge.

Maandag 25 maart was de stijlvolle en muzikale crematieplechtigheid in Usselo. Hierbij waren ook leden van onze vereniging ruim vertegenwoordigd.

Jan is op 7 augustus 1936 in Amsterdam geboren. Na de HBS studeerde hij werktuigbouwkunde in Delft.

Hij heeft o.a. bij het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven gewerkt.

Na zijn werkzame leven streek hij neer in Enschede en werd lid van ‘t Sybrook. Door zijn ziekte kon hij de laatste jaren wat moeilijker communiceren, omdat hij bij het spreken een knopje bij zijn keel moest indrukken. En als je dan moet golfen is dat lastig…

Desondanks genoot hij echt van het spelletje, was heel belangstellend en had veel gevoel voor taal en humor.

Naast golfliefhebber was hij ook een enthousiast tuinier, niet altijd tot grote vreugde van zijn drie kinderen, omdat die soms dagen achter elkaar courgettes geserveerd kregen…

De laatste maanden verbleef hij, nadat zijn heup gebroken was,  in de Posten. Hij probeerde met veel inzet beter te worden, maar dat lukte helaas voor hem  niet meer.

Wij wensen Ineke, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Mogen ze steun vinden in de wetenschap dat zeer velen in onze club Jan een warm hart toedroegen en hem niet zullen vergeten.

Henk van der Vegt