In memoriam Boy Wendrich

In memoriam Boy Wendrich

Na een afnemende gezondheid en een kort  ziekbed is op maandag 25 februari 2019 op 85-jarige leeftijd overleden ons oud-lid en golfvriend Herman (Boy) Wendrich.

Boy was geboren en getogen in Enschede. Na zijn Middelbare School ging hij Bouwkunde studeren aan de HTS in Groningen, gevolgd door een studie Bouwkunde aan de TH in Delft. Terug in Enschede vestigde hij zich als zelfstandig architect. Op 1 januari 1969 trad hij toe tot de maatschap Ingenieurs/Architecten Associatie (IAA), nu geheten IAA Architecten. Veel gebouwen heeft Boy  ontworpen waaronder privéwoningen, kantoren (uitbreiding Provinciehuis in Zwolle), bedrijfsgebouwen (Snels in Enschede) en gebouwen in de geestelijke gezondheidszorg. Zijn magnum opus was wel het Muziekcentrum in de binnenstad van Enschede. Per 31 december 1993 op 60-jarige leeftijd trad Boy uit de maatschap IAA. Kort daarvoor was hem voor zijn verjaardag een golfclub aangeboden. In augustus 1994 werd Boy lid van Golf- en Countryclub ’t Sybrook.

Jarenlang is hij binnen de club lid geweest van het Senioren Convent. Toen het lopen moeilijker werd en 18-holes teveel sloot hij zich aan bij ons groepje waarvan ook de inmiddels overleden oud-leden Frans Peerbooms en Johan Hemels deel uitmaakten. In de handicart heeft hij nog enige  jaren meegespeeld. Helaas na oktober 2017 ging dat niet meer wat hem erg speet. Daarmee verviel ook het genoegen van de 19de-hole en het prachtige uitzicht op de baan vanaf het terras, waarvan hij volop kon genieten.

Wij verliezen in Boy een enthousiaste speler en een aimabel mens. Wij zijn dankbaar zijn speelmaatje te zijn geweest. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.  Zijn echtgenote heeft ons toegezegd af en toe met ons mee te spelen, hetgeen wij zeer op prijs stellen.

Henk Fokkema
Jan Snels