In memoriam Annie Egberts

In memoriam Annie Egberts

Onze Annie is niet meer….
 
Na een gelukkig kort maar heftig ziekbed is Annie op 9 augustus jongstleden overleden.
Eenieder die Annie gekend heeft zal beamen dat zij een krachtige vrouw was, maar vooral ook een familie mens. Van opgeven was geen sprake, zowel wat betreft haar gezondheid als ook in het spelletje golf. Ze heeft bijna 1,5 jaar in de reservetijd geleefd en er alles uitgehaald. Dit is zoals wij haar hebben leren kennen: niet vragen, niet klagen en haar lot op haar manier gedragen.

Wat zijn wij blij dat wij ook nog weer de afgelopen competitie samen met elkaar hebben mogen strijden. En wat hebben we er met elkaar van genoten.
Zoals reeds vele jaren op weg in het busje van Annie! ” Busje komt zo” …… Hilarisch was het als je de andere teams zag kijken als bij aankomst wij, de tassen en de karren allemaal uit het busje kwamen.
Haar vermoeidheid nam echter toe het afgelopen jaar. Na het rijden in de ochtend, het spelen van soms wel 27 holes, reed 1 van ons in het busje terug.
Wat prijzen wij ons gelukkig dat wij Annie in ons team hadden. Daarmee wil ik tevens zeggen dat het nooit meer hetzelfde zal zijn zonder haar.

Annie, bedankt om wie je was, je vriendschap, een voorbeeld voor velen!
Rust zacht………

Lieve groet,
Elly K., Elly B., Carla, Christel, Alice , Paulien, Wilma en Marianne