Hoe reageert het lichaam op golf specifieke situaties en is het te meten?

Hoe reageert het lichaam op golf specifieke situaties en is het te meten?

Sybrook en Saxion zoeken proefpersonen.

In de sport wordt steeds meer gemeten tijdens trainingen en wedstrijden om de prestaties te verbeteren en blessures te voorkomen. Inmiddels is er ook draagbare apparatuur (Nexus 10) beschikbaar om lichamelijke reacties, die met sport inspanning te maken hebben te registreren. Het Saxion lectoraat Gezondheid & Bewegen wil samen met GCC ’t Sybrook deze apparatuur testen en onderzoeken of toepassing in golf zinnig is. Dit onderzoek is een vervolg op de testen die we vorig jaar hebben uitgevoerd. We zijn op zoek naar proefpersonen.

De gehele meting duurt ongeveer 45 minuten, waarbij elke deelnemer een aantal sensoren krijgt opgeplakt, die de lichaamsreacties meten gedurende de uitvoering van vijf verschillende golfslagen. In deze tijd van beperkende maatregelen ten gevolge van het Coronavirus wordt er rekening gehouden met de huidige richtlijn. De onderzoekers maken gebruik van maximaal beschermende maatregelen, zoals in de gezondheidszorg gebruikelijk is, zodat de sensoren veilig kunnen worden aangebracht en verwijderd.

Bent u geïnteresseerd in het onderzoek en in deelname als proefpersoon, meld u dan aan bij (student)onderzoekers Fieke Hendriks, Froukje Hoenderboom en Jurre van den Hof. Zij zijn te bereiken via e-mail: 447154@student.saxion.nl of telefonisch via: 06-48372488 en zullen dan verder afspraken met u maken. De metingen zullen op korte termijn plaats gaan vinden.

Met vriendelijke groet,

Frits Oosterveld, Saxion lector Gezondheid en Bewegen (mede namens Marc Brorens, manager Het Rijk van Sybrook, Fieke Hendriks, Froukje Hoenderboom en Jurre van den Hof, studenten Saxion).