Herinnering Matchplay during the Season

Herinnering Matchplay during the Season

Graag willen we jullie eraan herinneren dat er nog maar enkele dagen zijn om je in te schrijven voor Matchplay during the Season. Er is nog plaats om je op te geven zowel voor de enkel als de dubbel.

Let op: Inschrijving stopt op 18 april.

Nog wat informatie:

  • De speelperiode is van begin mei tot eind oktober.
  • De inschrijving start 15 maart ( opgeven bij Ko Zurink, zurinkko@hotmail.com) en eindigt uiterlijk op 18 april. U dient zowel uw naam, hpc op moment inschrijving, als uw telefoonnummer kenbaar te maken.
  • Men kan zich zowel voor het single- als dubbeltoernooi opgeven. Een handicap van 36 of lager is vereist.
  • Het toernooischema wordt uiterlijk 25 april op de website van onze club geplaatst (onder het kopje wedstrijden) en wordt ook opgehangen in de hal van het clubhuis.
  • Alle informatie over het reglement vindt u ook op de website en in de hal van het clubhuis.

U dient zelf een afspraak te maken met uw tegenstander(s). De wedstrijd dient gespeeld te zijn vóór de einddatum van de speelronde waarop de partij gespeeld dient te zijn. Zeker wanneer het de dubbel betreft is het raadzaam om zo snel mogelijk een datum te prikken. Indien het niet lukt om binnen de gestelde speelperiode een afspraak te maken dienen de deelnemers hierover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de wedstrijdleiding.

De uitslag van de wedstrijd moet door de winnende partij aan de wedstrijdleiding worden doorgegeven, dan wel worden vermeld op het  toernooischema in de hal van het clubhuis.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Ko Zurink 06 29435933, zurinkko@hotmail.com
Margreet Schreuder 06 30760607 schreuder.margreet@gmail.com