Henk van der Sijs: Ik heb er zin in!

Henk van der Sijs: Ik heb er zin in!

In gesprek met de nieuwe voorzitter Henk van der Sijs

Op donderdag 9 juni koos de ledenvergadering als opvolger van Felix Reijken een nieuwe roerganger voor onze vereniging. Het werd zoals boven al gemeld Henk van der Sijs. De Mediacommissie had een gesprek met hem.

Henk is in Enschede geboren en studeerde rechten in Amsterdam. Hij is inmiddels al bijna 40 jaar getrouwd met Corry en heeft vier kinderen en ook vier kleinkinderen. Het is wel aardig om te vermelden dat het aantal mannelijke nakomelingen zowel bij de kinderen als bij de kleinkinderen precies even groot is als het aantal vrouwelijke. Heeft Vrouwe Justitia niet een weegschaal in de hand?

Na zijn militaire dienst werd hij advocaat in Zwolle waarna hij in 1978 in dezelfde functie in zijn geboortestad belandde.
Tot 2012 is hij – na een aantal fusies advocaat en compagnon geweest bij Damsté Advocaten en Notarissen.
Deze maatschap is al heel lang bedrijfslid van het Sybrook. In 2013 is Henk privélid geworden.

Wat was je eerste golfervaring?

We deden mee met de bedrijvencompetitie, dat waren toen ongeveer zes bedrijven. Nu is het allemaal professioneler en grootschaliger. Ik had les van John Woof, bekend bij veel leden, ook al vanwege zijn leuke Engelse accent…

Wat vind je het leukste bij onze vereniging?

We beschikken over een prachtige baan en een mooi clubhuis. Goed verzorgd ook. Maar misschien nog wel belangrijker, er zijn heel veel prettige mensen bij onze club!

Waar liggen voor jou de prioriteiten in de komende tijd als voorzitter?

Belangrijk vind ik dat we de goede dingen binnen onze club behouden, maar ook dat we veel aandacht geven aan de jongeren. Mijn indruk is dat de zaak goed draait en dat we daarom het huidige beleid moeten voortzetten.
Onder voorzitterschap van Felix Reijken en daarvoor Henk van der Vegt is een koers ingezet, waarbij het echt niet nodig is het roer om te gooien.

Wat vind je van de samenwerking met het Rijk van Sybrook?

Intussen heb ik een aantal bijeenkomsten mogen bijwonen en ik moet zeggen dat ik die als heel constructief en positief heb ervaren. Er wordt serieus naar je geluisterd en getracht oplossingen te zoeken voor gerezen problemen. Ook de kennismaking met de nieuwe manager Ton Falkmann en met Hans Blaauw verliepen heel plezierig. Wat dat betreft ga ik de toekomst optimistisch tegemoet.

Volgend jaar viert onze vereniging het zilveren jubileum. Waar verheug je je op?

Ik vind het belangrijk dat we er het hele jubileumjaar aandacht aan besteden. Uiteraard is er ook een receptie voor de “buitenwacht”, maar het is primair een feest voor de huidige leden! Het moet een knallend feest worden!

Tot slot:

Omdat ik na 8 jaar gestopt ben als voorzitter van de Stichting Vrienden Orkest van het Oosten en daardoor meer tijd kreeg, heb ik met veel plezier het kandidaatschap voor de functie van voorzitter van deze club aanvaard, omdat ik de indruk heb dat onze vereniging in tal van commissies beschikt over deskundige en gemotiveerde mensen.

Dus: ik heb er zin in!

Bé Obachter