Henk Blanken benoemd tot lid van verdienste

Ondanks het prachtige weer waren er gelukkig nog een aantal leden die de moeite hadden genomen om de Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 juni te bezoeken. Te zijner tijd kunt u op de website het volledige verslag van onze secretaris lezen.

Onze voorzitter Felix Reijken herdacht de overledenen met een moment van stilte. Hij deed daarna een aantal mededelingen, zoals over de nieuwe website en de nieuwsbrieven die per mail worden gestuurd. Voor de nieuwe leden is er sinds kort een introductiecommissie, die voortvarend van start is gegaan.

JEUGD

De voorzitter van de Jeugdcommissie Esther Oude Voshaar gaf vervolgens een toelichting op de mogelijkheden om tegen gunstige tarieven golfles te nemen, vooral voor de jeugd. Ook andere geledingen van onze club kunnen hiervan profiteren. Leuk is wel dat het aantal jeugdleden bij ons groeiend is! En dat is tegen de landelijke trend in.

Clubblad en / of website?

Henk van der Vegt vertelde over de plannen die er leven bij het bestuur over het clubblad en de website. Er zijn een aantal mogelijkheden: ofwel doorgaan op de huidige weg met 4 clubbladen per jaar én een website met brieven per mail of bij voorbeeld een jaarboek en alles verder digitaal. Het bestuur kreeg volmacht om de leden daarover te polsen en dan naar bevind van zaken te handelen.

Bestuursverkiezing

Na afhandeling van andere agendapunten was het tijd voor de bestuursverkiezing. André Winkelman werd herkozen en Aart Jan Smit neemt de plaats in van Henk Blanken als voorzitter van de wedstrijdcommissie. Voor zijn vele verdiensten hiervoor en zijn tienjarig lidmaatschap, waarvan acht jaar als voorzitter, maar ook voor  zijn inzet als bestuurder wordt Henk onder groot applaus tot lid van verdienste benoemd.

In de rondvraag komt de regelquiz nog aan de orde. Volgend jaar zal er in maart weer zo’n avond worden gehouden. Dan is het tijd om de vergadering, die niet lang duurde, te evalueren op het terras onder het genot van een door het bestuur aangeboden drankje.

Bé Obachter