Haringparty

Haringparty

 

Hoedje op

Petje af!

 

Heel wat leden hadden zich woensdag 26 juni op het terras verzameld om de jaarlijkse haringparty mee te beleven.

Een evenement dat bij het SeniorenConvent in het leven is geroepen door Jan Stokkentre en Ferdinand Fransen, die respectievelijk voor de haring en de daarbij horende aquavit zorgden. Helaas zijn beiden niet meer onder ons.

Op initiatief van het Rijk is de organisatie ervan door hen overgenomen, waardoor alle leden er nu van kunnen genieten!

De weergoden waren ons goed gezind, want de zon liet zich goed zien en zorgde voor een aangename temperatuur.

Onze voorzitter Nicol Kraaijenzank en manager Graeme Rutjes openden het festijn met toepasselijke speeches.

Nicol bedankte alle mensen van het Rijk voor hun inzet, om het onze leden naar de zin te maken, hetgeen met een enorm applaus werd bekrachtigd.

Ze vond het ook mooi om te zien, dat er dit jaar meer hoedjes bij de dames te zien waren na haar oproep vorig jaar. Vandaar de tekst boven dit artikel: hoedje op.

Het is de gewoonte dat er een lid dat zich heel verdienstelijk voor de club heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om de eerste haring soldaat te maken.

Dit jaar viel deze eer te beurt aan Gerard Benerink, met de klemtoon bij zijn achternaam op de tweede lettergreep. ( zoals de ene mol tegen de andere zei:

“ Let op de klem, Toon! “).

Gerard heeft zich in het kader van Geo (Golf enviroment organization) ingezet voor heel veel nuttige zaken, zoals nestkasten voor mussen en mezen,

dit in verband met processierupsen, een insectenhotel tussen Oost 7 en 8, een vogelhuis voor torenvalk, kevervallen ( engerlingen), kraaienverjagers, markeringen van kwetsbare gebieden, een wilde-bloemenzee op diverse plekken op de baan en het laten staan van oude boomstammen voor spechten.

Kortom, het moge duidelijk zijn dat het meer dan terecht is dat Gerard de eer te beurt viel de eerste haring zijn huig te laten passeren.

Daarna waren de overige aanwezigen aan de beurt om zich deze lekkernij te laten smaken. En dat deden ze met passie!

Zoals elk jaar was de haring weer lekkerder dan die van het vorig jaar…

Waar moet dat eindigen?

Het was weer een heel geslaagde party en daarom geldt ook het tweede kopje boven dit artikel: Petje af!

Voor de organisatie van dit evenement.

Dank namens alle aanwezigen!

 

Bé Obachter