Grote verandering op komst competitie teams Sybrook

Grote verandering op komst competitie teams Sybrook

Het gaat goed met de club. Ons ledenaantal stijgt tegen de landelijke trend in en het niveau van golfers op ’t Sybrook ontwikkelt zich snel. Het succes van de Maandbeker, Heerencup, Working Class Ladies en tal van andere initiatieven blijkt een vliegwiel voor de ontwikkeling van golf op ’t Sybrook, in de breedste zin van het woord. Op zichzelf een prachtig gegeven, dat wel consequenties met zich meebrengt.

Eén van deze consequenties is de toenemende belangstelling voor de NGF competitie van 2017. Deze belangstelling is voor het komende seizoen dusdanig groot dat de capaciteit ruim wordt overstegen. Dit heeft vooral betrekking op de zondagcompetitie, de dag waarop de reguliere heren- en damescompetitie wordt gespeeld. Onderstaande bericht heeft dan ook betrekking op alle zondag-teams en niet op de overige competitiedagen.

Consequenties toenemende belangstelling NGF Competitie

De recent geïnstalleerde “Technische Commissie” heeft in haar eerste jaar een enorme uitdaging, want niet ieder lid dat volgend jaar competitie wil spelen, zal ook in de gelegenheid kunnen worden gesteld dat te doen. Steker nog, het kan zomaar zijn dat u tot op heden altijd competitie heeft gespeeld, en komend jaar slechts beperkt de mogelijkheid krijgt aangeboden tot het spelen van competitie.

De toeloop van leden die aangeven volgend jaar competitie te willen spelen is te groot en het aantal teams dat we kunnen plaatsen te beperkt. Een hard gegeven en deels de keerzijde van het succes van onze vereniging.

De TC hecht er veel waarde aan om iedereen tijdig en frequent te informeren over de ontstane situatie, omdat we weten dat de competitie voor veel leden erg belangrijk is. Onderstaand schrijven schetst de situatie zoals die er nu ligt.
Vooropgesteld: geen enkel (zondag) competitieteam speelt in het komende jaar in dezelfde samenstelling als in 2016 en het collectieve verenigingsbelang prefereert altijd boven een individueel (team)belang.

Dames competitie

Het aantal dames dat heeft aangegeven volgend jaar competitie te willen spelen is dusdanig gegroeid, dat er vanaf 2017 een extra damesteam actief is in de NGF competitie. Zodoende beschikt ’t Sybrook volgend jaar over drie damesteams op zondag.

Het nieuwe team, dat als Dames 2 (36 holes) door het leven gaat, geeft ruimte aan de toenemende belangstelling onder dames. Wel betekent het dat de teamsamenstelling verandert en de bestaande twee teams worden onderverdeeld in de drie nieuwe teams, aangevuld met nieuwe teamleden. Ook is het de verwachting dat alle dames die dit jaar competitie willen spelen op zondag, in de gelegenheid worden gesteld dit te doen.

Het eerste Damesteam valt onder het selectiebeleid, en het tweede damesteam wordt als talent- en ontwikkelteam aangemerkt.

Heren competitie

Bij de herencompetitie is de situatie complexer. De competitie op zondag bestaat op dit moment uit 7 teams en zit daarmee aan haar maximale capaciteit qua baanbezetting. Er is dus geen ruimte tot het aanvragen van een extra team. Voor het komend seizoen hebben dusdanig veel heren aangegeven competitie te willen spelen dat dit impact heeft op alle teams. Teams worden hierdoor groter en de teamsamenstelling, die vaak al jaren hetzelfde is, zal gaan veranderen.

Dit heeft twee oorzaken. Enerzijds zorgt nieuw talent in het Heren 1 ervoor dat bestaande teamspelers zich terug moet laten zakken naar het tweede team. De impact hiervan ‘druppelt’ één op één door naar de onderliggende teams. Aan de andere kant zorgt een groeiend en enthousiast verenigingsleven voor nieuwe leden die competitie willen spelen, in allerlei categorieën. Leden die zich gedurende het seizoen veel laten zien bij verenigingsactiviteiten, krijgen ook als eerste een kans  tot het spelen van competitie.  

De gevolgen zijn helder: sommige leden worden onherroepelijk teleurgesteld in hun verwachting ten aanzien van het spelen van competitie voor het komende jaar. De TC moet echter keuzes maken. Die keuzes maakt zij met een Technische Beleidsplan in de hand, dat in een eerder stadium is geaccordeerd door ons bestuur. Naast de handicap, ontwikkeling van het golfspel speelt ook de betrokkenheid van de verenigingsactiviteiten een belangrijke rol.

Het spreekt voor zich dat de TC iedereen probeert te plaatsen in een team, daarbij rekening houdende met het spelniveau en sociale interactie.

Vanaf 2018 en verder

Als de huidige trend zich doorzet, dan ligt het in de lijn der verwachting dat er vanaf het seizoen 2018 een leeftijd limiet wordt ingesteld voor de zondagcompetitie, zodat iets meer ruimte ontstaat voor de verschillende teams. De zondagcompetitie staat bij de heren vanaf dat seizoen open tot een leeftijd van 65 jaar.

De NGF competitie is een verenigingsactiviteit, je vertegenwoordigt de club in de regio en daarbuiten. De TC is zich ervan bewust dat de competitie voor veel leden een hoogtepunt van het golfseizoen is. Ze stelt dan ook alles in het werk om iedereen goed te blijven informeren over alle ontwikkelingen.

Namens de Technische Commissie.
Harry Slotema, Sylvia Scholten van Agteren en Tim Huuskes