Groot baanonderhoud gepland in oktober

Groot baanonderhoud gepland in oktober

Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn in de eerste / tweede week van oktober grote onderhoudswerkzaamheden gepland aan tees, fairways en voorgreens. De tees en voorgreens worden geprikt met holle pennen, waardoor tijdelijk grote gaten ontstaan. De fairways worden geprikt met vaste pennen, waarna alle worden bezand. 

Het onderhoud is regulier, noodzakelijk en bevordert de beluchting van het gras en daarmee de kwaliteit van de baan. U kunt gedurende deze weken hinder ondervinden van dit onderhoud en vragen wij hiervoor om uw begrip. Onderstaand twee filmpjes die een indicatie geven van de te verwachten werkzaamheden. 

Prikken fairways:

https://www.youtube.com/watch?v=rUBmhxCBsMQ

Bezanden fairways:

https://www.youtube.com/watch?v=_2F8IBD8GNs