Golfen, fijn dat het weer kan

Golfen, fijn dat het weer kan

De eerste week golfen op ’t Sybrook zit er weer op.

Wat hebben de leden genoten van de mooie baan en de prettige weersomstandigheden.
Er is veel gebeurd, looproutes gecreëerd en aangepast op de situatie, er wordt volop gedesinfecteerd, starters aanwezig per te spelen lus.
Vanaf maandag 18 mei is de restrictie van 9-holes er af en kunt u ook weer een 18-holes golfronde boeken. Ook deze week heeft Het Rijk de baan open voor alleen leden. De week hierna verandert dat en zullen er tevens greenfee-ers de baan in mogen.
We wensen u ook deze week weer veel golfplezier in de heerlijke voorjaarszon.

Verplaatsing algemene ledenvergadering (ALV)

Met het “spoorboekje van Rutte” in het achterhoofd en de uitbreiding die daardoor plaatsvindt in het aantal personen dat bijeen mag komen, heeft het bestuur besloten de ALV te verplaatsen naar september 2020. We zullen u zo spoedig mogelijk de definitieve datum doorgeven.

Bestuurswisseling

Op 1 juni zal er binnen het bestuur van de vereniging een wisseling plaatsvinden. Nicol Kraaijenzank zal de taken van secretaris overnemen van Sylvia Scholten van Agteren. Sylvia heeft dit drie jaar lang met daadkracht, veel inzet en betrokkenheid gedaan. Sylvia zal zich niet vervelen in de vrije tijd die ze hierdoor krijgt, haar uren zullen gevuld worden met werkzaamheden voor haar net opgestarte bedrijf in interieur & styling. We bedanken haar voor haar energie, tijd en enthousiasme die ze heeft gegeven de afgelopen jaren! Door de rare “corona-tijd” waarin deze bestuurswisseling plaatsvindt, zal het welverdiende afscheid van Sylvia doorschuiven naar het najaar.

Nicol Kraaijenzank is bij u bekend, zij is reeds twee jaar bestuurslid in haar functie van voorzitter van de jeugdcommissie. Dat voorzitterschap zal zij overdragen aan Wendy Willemsen zodat zij zich kan richten op het secretariaat.