Goede opkomst bij ledenvergadering

Goede opkomst bij ledenvergadering

Wisseling van de wacht: Felix vertrekt en Henk van der Sijs komt

Op donderdag 9 juni waren best nogal wat leden naar het clubhuis gekomen, terwijl de opkomst bij dit soort bijeenkomsten meestal niet erg groot is, wanneer er geen grote problemen bij de club zijn. Het voltallige team dames 1, dat zo mooi kampioen geworden is, was zelfs met allen aanwezig. 
De mediacommissie was uiteraard ook aanwezig en geeft u een aantal zaken door die misschien voor u van belang kunnen zijn.
De scheidende voorzitter staat na het welkom stil bij het komende zilveren jubileum; de jubileumcommissie is met Willem Janssen als “kartrekker” druk bezig met de voorbereidingen van het feest dat in 2017 het hele jaar door aandacht zal krijgen. Maar noteer vast in uw agenda: op 2 september 2017 is het grote jubileumfeest!

Zoals u ongetwijfeld al gezien hebt, is de nieuwe website heel goed gestart met heel actieve mensen. Ook zullen er geregeld nieuwsbrieven worden verzonden. Interessant is ook te weten dat ons ledental eind mei van dit jaar 862 bedroeg. Waar veel golfclubs te maken hebben met stilstand of achteruitgang, is daar gelukkig bij ons geen sprake van!

De introductiecommissie die nieuwe leden begeleidt bij de start in onze club functioneert uitstekend. We krijgen er veel positieve reacties over.

Annelice Goemans geeft een toelichting bij de functie van vertrouwenscontactpersoon, die zij vanaf nu, geassisteerd door Hennie Swalue, gaat vervullen. In het begin van de herfst zal er hierover meer informatie worden verstrekt.

Financiën

Een belangrijk element bij de jaarlijkse ledenvergadering heeft te maken met een plek,  die zich bij de meeste mannen bevindt aan de rechterachterzijde van hun lichaam, ongeveer 10 cm onder de broekriem. Inderdaad, met de pecunia.
Gerhard Vastert, onze penningmeester, heeft voor de aanwezigen  een papier met de cijfers over het afgelopen jaar. Uit zijn toelichting blijkt dat  onze vereniging er  gezond voorstaat      en dat de contributie niet verhoogd hoeft te worden. Hij beantwoordt vervolgens een aantal vragen uit de vergadering.
Bob Wegink geeft namens de kascontrolecommissie te kennen dat de boeken in orde zijn bevonden en geeft het advies aan de vergadering de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt onder applaus hiermee in.

Bestuurswisseling

Esther Oude Voshaar en Gerhard Vastert zijn aftredend maar worden voor een nieuwe termijn herbenoemd.FullSizeRender (3)
De vicevoorzitter Henk van der Vegt heeft te kennen gegeven dat hij de tijd rijp acht om afscheid van het bestuur te nemen.  Precies op het moment dat Felix het woord tot hem richt, krijgt Henk bericht dat hij enkele minuten eerder opnieuw grootvader is geworden.
Na de felicitaties van Felix en de dank aan Henk voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en bestuurslid is het moment gekomen dat de nieuwe voorzitter wordt gekozen. Dit gebeurt met algemene stemmen. Henk van der Sijs is vanaf nu onze nieuwe leidsman! Hij neemt het woord en bedankt met treffende woorden Felix voor het vele werk dat hij met name als voorzitter de laatste vijf jaar heeft verricht. In kleinere bestuurskring zal nog op het afscheid van Felix en Henk worden teruggekomen. 

Regelquiz

Daarna krijgt Sylvia Scholten van Agteren het woord om de prijswinnaars van de landelijke regelquiz bekend te maken. De eerste prijs is gewonnen door Mathieu Jansen, de tweede door Henk -Jan van Ulzen  en de derde door Jan Kuilman.

Na de rondvraag sluit de nieuwe voorzitter de vergadering en wordt er afgesloten met een gezellig drankje op het terras, waar het nog lang gezellig bleef…
Uiteraard kunt u te zijner tijd een uitvoerig verslag van deze vergadering lezen op de ledenpagina van Proware.