Geo nieuws 17 mei 2022

Geo nieuws 17 mei 2022

Oog voor natuur

Menig golfer vroeg zich af wat voor object daar aan die paal zit op zuid 7…..

Commissie GEO stelt zich onder meer als doel bij te dragen aan natuurwaarden en biodiversiteit op onze golfbaan.

Een van de activiteiten is – en dat hebben jullie vast wel gezien – het ophangen van allerlei nestkasten in de baan, mede om de natuurlijke vijanden van de processierups en emelten meer kans te geven.

Nestkast op zuid 6 is voor de torenvalk. Degene die oplet zal zeker torenvalken aldaar hebben gezien (zie foto).

Binnenkort zal er op diverse plekken in de golfbaan evenals vorig jaar weer bloemenzaad gezaaid worden. Dit draagt bij aan biodiversiteit en leefomgeving van insecten en daarmee dragen we bij aan het verfraaien van het landschap.

Zo kunnen we naast het golfen volop genieten van allerlei natuurelementen die de baan extra mooi en aantrekkelijk maken.