Geanimeerde voorjaarsbijeenkomst SeniorenConvent

Geanimeerde voorjaarsbijeenkomst SeniorenConvent

” Uitdag in de buurt van Münster”

De heren van het Convent waren in de morgen van woensdag 4 maart naar onze baan getogen om de “enigszins” natte wei in te trekken voor een shotgunwedstrijd over 9 of 18 holes.

Het was maar goed dat ze zich voor de wedstrijd te goed konden doen aan de Twentse krentenwegge. De vele zwarte krenten die in het brood zitten, waren een mooie compensatie voor de vele witte korreltjes die na het middaguur op hen neerdaalden in de vorm van een fikse hagelbui.

Dat de natuur zelf zorg besteedt aan een “inclusieve” samenleving, prachtig toch…

Om vijf uur kwamen de dames…

Toen werd het nog inclusiever! De dames erbij.

Vanwege een virus, waarvan sommigen onder u misschien, heel misschien, wel gehoord hebben, waren de begroetingen iets minder contactueel dan gebruikelijk, maar zeker niet minder hartelijk.

De ongeveer 100 aanwezigen werden door voorzitter Willem Lunshof welkom geheten, in het bijzonder natuurlijk de dames.

Hij memoreerde in zijn toespraak vooral drie gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Als eerste noemde hij de benoeming tot ereleden van het Convent de heren Gerard Vastert en Henk van der Vegt, die respectievelijk als penningmeester en voorzitter 16 jaar deel hebben uitgemaakt van het bestuur. Applaus van de aanwezigen.

Als tweede stond  hij kort stil bij de geslaagde viering van het vijfde lustrum van het Convent en als  laatste bij de uitdagen van het afgelopen jaar. Gespeeld op de banen in Nunspeet en Nijmegen met een overnachting in een mooi hotel in Apeldoorn.

Een dieptepunt vormde het overlijden van de heren Boy Wendrich, Jan van der Hilst, Barth Wijbenga en Jan Veger.

Nieuwe penningmeester Frans Meijer

Willem maakte vervolgens bekend dat Rinie Kuipers vanwege dikwijls langer verblijf in het buitenland zijn functie als penningmeester heeft moeten neerleggen. Hij dankte hem voor zijn inzet. De voorzitter was erg blij dat bovengenoemde Frans hem wil opvolgen.

Van “Uitdagen” tot “Uitdag”

Vanwege de sterk gestegen kosten qua greenfee en hotels heeft het bestuur moeten besluiten, de uitdagen te beperken tot een enkele dag. Er wordt begin september gespeeld op een 27 holes baan in de buurt van Münster met als afsluiting een diner in Enschede.

Ten slotte vroeg hij nadrukkelijk aandacht voor het spelen van golf volgens de regels. Het is de verantwoordelijkheid van elke speler daarop te letten en zich daarvoor ook daadwerkelijk in te zetten.

Prijsuitreiking, buffet en fles wijn…

Hierna kwam de wedstrijdleider van deze dag, Koos Fahner, de voorzitter assisteren bij het uitreiken van de prijzen.

De neary werd gewonnen door Aart-Jan Smit.

De uitslag van de 9 holeswedstrijd:

  1. Bart Swalue met 18 stablefordpunten
  2. Thijs Krol met 16 punten

De uitslag van de 18 holeswedstrijd:

  1. Willem Lunshof met 34 stablefordpunten
  2. Henk Leusenkamp 33 punten
  3. Henk Blanken 33 punten

Daarna werd het heerlijke buffet geopend dat de brigade van het Sybrook bereid had.

Het spreekt vanzelf dat de aanwezigen zich dit goed lieten smaken en zich op die manier weer extra wapenden voor de strijd tegen het eerder genoemde virus…

Hiermee kwam een einde aan een zeer geslaagde bijeenkomst. Bij het verlaten van de zaal kregen de dames door secretaris Joachem van der Schaaf nog een fles wijn mee naar huis. We nemen aan dat de meeste flessen de thuisbasis ongeopend hebben bereikt.

B.O.