Donateur van Golf- en Country Club ‘t Sybrook

Donateur van Golf- en Country Club ‘t Sybrook

Per 1 januari 2024 is het mogelijk om donateur te worden van onze vereniging GCC ’t Sybrook, hiertoe is besloten in de bestuursvergadering van 11 mei 2023.

 

De voorwaarden voor dit donateurschap:

  • u bent een oud-lid van de vereniging, die een band met de vereniging wil behouden; en
  • u bent langdurig lid geweest;
  • u mag als donateur niet meer spelen op Golfbaan Het Rijk van Sybrook (ook niet incidenteel);
  • de jaarlijkse donatie is gelijk aan de verenigingscontributie voor A-leden, waarbij uit wordt gegaan van het boekjaar van de vereniging.

 

Uw rechten als donateur:
U bent gerechtigd om deel te nemen aan alle verenigingsactiviteiten, met uitzondering van golfen en stemmen tijdens de ledenvergaderingen.

 

Het bestuur beslist over verzoeken betreffende het onderhavige donateurschap. Dit verzoek graag schriftelijk indienen bij de secretaris van de vereniging op secretaris@gccsybrook.nl.
Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u deze ook stellen via dit mailadres.