De golfbaan blijft voorlopig gesloten

De golfbaan blijft voorlopig gesloten

Niet geheel onverwacht heeft het kabinet in het kader van de beheersing van de coronacrisis besloten het besluit tot sluiting van alle sportfaciliteiten, waaronder de golfbanen, te verlengen. De eerste sluitingsperiode tot en met 6 april heeft het kabinet verlengd tot en met 28 april. Gelet op de ernst en omvang van de corona pandemie een begrijpelijke beslissing.
Ook de komende weken blijft de baan dus gesloten en kunt u helaas tot en met 28 april nog niet golfen. De leden hebben hierover een nieuwsbrief ontvangen van de heer Hans Blaauw, algemeen directeur van Het Rijk Golfbanen. De competitie voor senioren vervalt, de wedstrijden (senioren en junioren) en trainingen tot en met 28 april vervallen, het clubhuis is gesloten. Een complete lock down. Het enige dat doorgaat is het onderhoudswerk aan de baan door de greenkeepers.
Het kabinet heeft voor de sluiting van alle sportfaciliteiten gekozen voor een tweede periode die afloopt vier weken na het besluit omdat de Corona deskundigen maximaal vier weken vooruit kunnen schatten (besmettingen/sterfgevallen). Daar van uitgaande en gelet op de ernst van de situatie lijkt het niet reëel te veronderstellen dat na 28 april alle maatregelen geheel zijn verdwenen. Waarschijnlijk zullen in het gunstigste geval genomen maatregelen stapsgewijs worden versoepeld .
In dat kader is het vermeldingswaard dat de NGF niet lijdzaam afwacht met betrekking tot het weer verantwoord en veilig gefaseerd opengaan van golfbanen. Voor golf alleen lukt dat niet. De NGF beraadt zich daarom met andere buitensporten om zodra de tijd hier rijp voor is met voorstellen naar de overheid te gaan.

Voorlopig moet u het doen zonder uw golfspel/golfsport.  
Het bestuur hoopt u allen spoedig na 28 april weer in goede gezondheid op de baan te kunnen ontmoeten.

                                                                             Bestuur Golf- en Countryclub ‘t Sybrook