Captain’s Dinner op 31 oktober 2018

Captain’s Dinner op 31 oktober 2018

De traditionele afsluiting van het golfjaar werd dit jaar besloten met een spelletje Texas Scramble waaraan 16 flights meededen. Het weer was in tegenstelling tot de afgelopen jaren goed met een lekker zonnetje en weinig wind. En heel belangrijk…  de baan lag er fantastisch bij.  Er werd dan ook relatief goed gespeeld en de partituren ontliepen elkaar niet veel. De prijsuitreiking zou tijdens het diner plaatsvinden.

Ca. 17.30 uur verzamelden de spelers, aangevuld met een twintigtal niet spelende leden zich na het nuttigen van enige borrels, in het restaurant om aan te zitten aan het Captains Dinner wat om 18.30 uur exact van start zou gaan. Een merkwaardig fenomeen deed zich hierbij voor. Normaal wordt er om 18.30 uur ‘aan tafel’ geroepen. Echter dit keer was er al om kwart over 6 een ware run op de tafels waar heel wat groepjes zich exclusief opstelden en zich afzonderden van de rest. Het zou leuker zijn als de flights bij elkaar zouden zitten, die nu volledig uit elkaar gedreven werden. Misschien een puntje voor de volgende keer?

Na een heel kort welkomstwoord van voorzitter Henk van der Vegt, waarin hij o.a. meedeelde dat Henk Kroes voorlopig stuurloos door het leven gaat, omdat onlangs het stuur uit zijn auto is gestolen, revancheerde hij zich na het voorgerecht met een redelijk lange toespraak, waarvan wij in het kort de belangrijkste zaken zullen weergeven.

*Frits Vasterd werd bedankt voor zijn werkzaamheden voor de wedstrijdcommissie en met hen natuurlijk ook alle wedstrijdleiders die dit jaar weer in actie zijn geweest. Dit werd met een spontaan applaus ondersteund.

*Ook de nieuwe leden werden van harte welkom geheten.

Enige mededelingen van de voorzitter over de plannen voor het Seniorenconvent:

•Handicarts zelf regelen en aangeven bij inschrijven. Tevens moet de speciale handicart-ledenpas in de shop worden gescand alvorens ermee te gaan rijden.

•Om ons convent iets aantrekkelijker te maken voor de wat betere spelers worden volgend jaar de wedstrijden verdeeld in spelers tot ongeveer  hcp. 24  en daarbij altijd qualifying in het seizoen en in wedstrijden voor spelers vanaf 24 hcp. Er volgt nog een brief aan alle mannelijke leden van onze vereniging die ouder zijn dan vijftig om duidelijk te maken welke mogelijkheden de HeerenCup en het SeniorenConvent bieden.

•De contributie wordt volgend jaar wederom niet verhoogd. Dit is al sinds 2003 het geval. Hulde! Maar op termijn valt helaas aan verhoging niet te ontkomen.

•De uitdagen zijn voorlopig gepland in de tweede helft van augustus. Er wordt gedacht aan twee dagen in Nunspeet en Nijmegen met overnachting in Apeldoorn of omstreken.

Speler van het jaar

Daarna werd de speler van het jaar bekend gemaakt. Die wordt bepaald aan de hand van de zeven beste qualifying wedstrijden. Deze ingewikkelde berekeningen worden ieder jaar al twintig jaar(!) door Gerrit Wevers secuur uitgevoerd. Waarvoor hulde!

Dit jaar was de bokaal voor Gert Roeland met een score van maar liefst 33,85. Een prima prestatie.Voor de volledigheid volgt hier de top 10.

Top 10

  • Gert Roeland                   33,85                 
  • Karel de Zoeten              31,40
  • Gerrit Kamp                    31,27
  • Engelbert Lotgerink        31,00
  • Henk Hoomans               30,70
  • Gerrit Kleine Snuverink 30,50
  • Henk-Jan van Ulzen       30,14
  • Gerrit Keijzer                  29,16
  • Wim Oude Nijeweme     29,14
  • Wim van Lunshof            29,11

Na het overigens heerlijke hoofdgerecht was het de beurt aan wedstrijdleider Ruud Vondeling om de dagprijs uit te reiken. Reeds gememoreerd was dat alle teams elkaar niet veel ontliepen. Uiteindelijk was het de equipe bestaande uit Henk Leusenkamp, Anne Tip, Henk Schutte en Jan Hendrik Heutink die met de eer ging strijken.

Het uitstekende diner werd besloten met een kopje koffie en op een zeer redelijke tijd ging een ieder zeer voldaan huiswaarts.

Dit doen we in 2019 weer eens dunnetjes over!

Corn.