Captains Dinner 2023 (met naschrift)

Captains Dinner 2023 (met naschrift)

 

Wim Abbink meest constante speler van het seizoen bij de 18 holers

Afgelopen woensdag 1 november gingen meer dan vijftig heren van het SeniorenConvent ( inclusief de MMC-ers) de baan in om te strijden om de prijzen bij bovengenoemd evenement. Het weer was gelukkig redelijk goed, maar de baan was erg nat.

Ik vroeg een van de deelnemers  hoe de baan was. Hij antwoordde met één woord dat ik hier niet zal herhalen, maar u moet  hierbij denken aan een in Twente veel beoefende sport, waarbij je een bal zo ver  mogelijk moet  weggooien.

Aan het afsluitende stamppotbuffet schoven meer dan 60 mannen aan.

De voorzitter Jan Mosman heette de aanwezigen hartelijk welkom. Hij herdacht de mannen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, Frans Vogelzang, Gerrit Keijser en Wiebe Schuurmans.

Jan bedankte de mensen van de bediening die deze bijeenkomst mogelijk maakten, ondanks het feit dat het restaurant in feite na 31 oktober rond deze tijd gesloten is.

Er volgde een hartelijk applaus voor Bob en zijn crew!

Het buffet ging open en de mannen lieten het zich goed smaken.

Tijdens de maaltijd kreeg Jan Hendrik Heutink, de wedstrijdleider van de dag, het woord, om bekend te maken wie de de winnaars waren. Hij leidde zijn speech in met enkele anecdotes en deelde vervolgens mee dat bij de 9 holes Henk Kroes derde was, Willem Lunshof tweede en Simon Clausen eerste!

Martin Ruiter had de meest verre afslag en -hoe toepasselijk- Harry Altena de neary.

Wim Abbink deed de prijsuitreiking bij de 18 holes.

De longest was voor Henk Endeman en de neary voor Piet Dijkhuis.

Derde bij de wedstrijd was Herman Kromhof met 35 punten, Hans Snuiverink met 36 en eerste met 37 punten Piet Dijkhuis.

Daarna was het woord opnieuw voor de voorzitter die bekend maakte dat David Wyn-Roberts bij de  9 holers de meest constante speler was in 2023 met een gemiddelde score van 18,9 en bij de 18 holers Wim Abbink met 33,1

Applaus!

Toen was het tijd voor het dessert en de afsluitende koffie, waarna iedereen huiswaarts keerde na een mooie en gezellige dag!

Ik heb nog wat foto’s bijgevoegd die dit onderstrepen.

 

 

   

 

 

Naschrift en dank

 

Omdat ik in verband met toenemend lichamelijk ongemak mijn actieve lidmaatschap per 1 januari beëindig, neem ik aan dat bovenstaande bijdrage de laatste was. In meer dan 20 jaar heb ik honderden artikelen geschreven, eerst in het door de tand des tijds verorberde clubblad met o.a. ook  columns onder de naam Hennik en later op de website, soms onder mijn eigen naam maar ook onder pseudoniemen.

Heb in deze tijd heel veel leuke en gezellige mensen ontmoet, waarvoor ik heel dankbaar ben!

Ik wens iedereen het allerbeste. Het ga u goed.

Saluut!

 

 

Henk van der Vegt