Bridgen bij Sybrook

Bridgen bij Sybrook

Onlangs heeft het bestuur van de vereniging besloten om een bridgecommissie in het leven te roepen. Het bestuur wil hiermee het bridgen een zichtbare plek geven in de club.

Al jaren wordt er in wedstrijdverband gebridged in verschillende vormen:

  • Op elke tweede en vierde dinsdagavond van de maanden oktober t/m maart wordt er gespeeld door een veertigtal bridgers, bijna allemaal ook lid van Sybrook. Er wordt in één lijn gespeeld zonder promotie/degradatie. Er wordt niet gekaart met “het mes op tafel”. Gezellig een kaartje met elkaar leggen staat voorop.
  • Ook in de zomer wordt er gebridged en wel in de vorm van een zogenaamde triatlon. 16 leden van Sybrook strijden dan met evenzoveel leden van de Twentsche om een wisselbeker. Eind juli  vindt de triatlon plaats bij Sybrook of de Twentsche.
    Begonnen wordt met 18 holes golf. Het tweede onderdeel bestaat uit een borrel gevolgd door een diner.  Tenslotte spelen we ’s avonds 24 bridgespellen.
    De scores worden met elkaar verrekend en de winnende club mag de beker een jaar ten toon stellen in het clubhuis.
  • Sinds 2017 is er in de winterperiode een viertallencompetitie in het leven geroepen. Een (of wellicht in de toekomst meer) viertal(len) van Sybrook spelen tegen een viertal van 5 golfclubs in de regio. Het wordt afgesloten met een soort triatlon met alle deelnemende clubs. Het Sybrookteam was dit jaar de winnaar. De bokaal is in het clubhuis te bewonderen.

Naast deze activiteiten zijn er nog plannen, zoals een uitwisseling met andere clubs van het Rijk. Bij voldoende belangstelling kan ook worden gedacht aan een cursus voor beginners.

Als je belangstelling hebt om je aan te sluiten bij bovengenoemde activiteiten, neem dan contact op met de bridgecommissie. Als je geen partner kunt vinden binnen Sybrook dan kun je ook gaan spelen met iemand van buiten de club.

De bridgecommissie:

Rietje Bertelink (rietje.bertelink@home.nl)

Jack van Huijkelom (huykelom001@hetnet.nl)