Bestuurswisselingen bij ALV

Bestuurswisselingen bij ALV

In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 8 juni is Sylvia Scholten van Agteren benoemd tot nieuwe secretaris van Golf & Countryclub ’t Sybrook. Zij volgt hiermee Andre Winkelman op, die er na 5 jaar mee wilde stoppen. Wij zijn André veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen en wensen Sylvia veel succes in deze functie.

Ook Robert Nijhuis heeft besloten om na 3 bestuurstermijnen te stoppen als bestuurslid. Robert is 9 jaar geleden bij het bestuur binnen gekomen als penningmeester. In de roerige jaren na de overname door het Rijk Golfbanen heeft Robert de factuurstromen geprofessionaliseerd en daarmee het debiteurenrisico significant kunnen verlagen. Later kreeg Robert een vrije rol en was hij nauw betrokken bij tal van projecten, waaronder de totstandkoming van de nieuwe website. Toen Robert zijn aftreden bekendmaakte werd dit spontaan beantwoord met een groot applaus door de aanwezige leden. Hij blijft wel voorzitter van de Mediacommissie.

Esther Oude Voshaar (voorzitter Jeugdcommissie) heeft haar termijn als bestuurslid met 3 jaar verlengd.

De soepele vergadering werd voorgezeten door Henk van der Sijs. De vereniging zit in de lift. Het aantal leden is nog steeds groeiend en bedraagt nu 872. De grootste groei zit in het aantal jeugdleden van ruim 90 waarvan ca 25 studentleden. Het gaat dus goed met de club.

De competitieteams die kampioen zijn geworden werden in het zonnetje gezet. Dit jaar was de score uitstekend, maar liefst 5 teams kampioen: Heren 1 (36 holes), Dames 1 (36 holes), Heren Senioren 3 (18 holes),  Dames Senioren 1 (27 holes) en Dames Senioren 1 (18 holes). De captains respectievelijk Tim Huuskes, Sylvia Scholten van Agteren, Joop Klein Breteler, Elly Kole en Yvonne Klein Breteler mochten voor hun team een attentie in ontvangst nemen. Dames Senioren 1 (18 holes) waren overigens voltallig aanwezig. Weliswaar tijdens de vergadering aan een gezellig diner, maar toch…. 

Voor de rest stonden er geen zware discussiepunten op de agenda. Natuurlijk kregen de ca 50 belangstellenden waaronder oud voorzitters en ereleden Piet Dijkhuis en Henk van der Vegt en leden van verdienste Nel Nijhuis, Gonnie Heijne en Henk Blanken na afloop een drankje aangeboden.