Barth Wijbenga

Barth Wijbenga

Op 18 mei is ons lid Barth Wijbenga op de leeftijd van 73 jaar overleden.
Hij was een rustige, bescheiden man, die midden in de samenleving stond.
Barth was een succesvolle ondernemer, die heel betrokken was bij zijn werk en zijn medewerkers.
Onze vereniging heeft veel aan hem te danken, omdat hij jarenlang clubsponsor was.
De golfsport beoefende hij met veel plezier en ook bij het SeniorenConvent was hij een lid met wie het heel plezierig spelen was.
Namens het bestuur van de vereniging, het SeniorenConvent en de leden wensen we Minerva, de kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe.
We hopen dat ze steun mogen vinden bij het feit, dat heel veel mensen binnen onze vereniging hem zeer waardeerden.

We zullen deze aimabele man missen!