Baanonderhoud: wel ff iets anders dan het bijhouden van je tuintje!

Baanonderhoud: wel ff iets anders dan het bijhouden van je tuintje!

Eind vorig jaar heeft Het Rijk van Sybrook  samen met de vereniging een boeiende avond georganiseerd om onze leden mee te nemen in wat er allemaal bij komt kijken om een golfbaan te onderhouden. De presentatie van Eric Seijnvan APS Green Service (adviseur van Het Rijk)en de hoofd greenkeeper van SBA,  Rick van der Beuken  was een “eye-opener” voor velen.  Misschien goed om u toch nog eens mee te nemen in een aantal highlights.

In 2011 is door APS een zogenaamde nul-meting uitgevoerd met als resultaat:

  • Hoog percentage straatgras in met name de oude greens
  • Matige beworteling/dichtheid grasmat nieuwe greens
  • Schimmelziekte (fusarium, dollarspot, rondeplekken ziekte)
  • Slechte tot matige wortellengte en verdichting
  • Mos/algen vervuiling van de greens
  • Sponsvilt
  • Matige dichtheid grasmat tees en fairways
  • Onkruid vervuiling
  • Matige baan presentatie, maailijnen, bunker verzorging e.d.

Deze nulmeting is het uitgangspunt geweest voor een Plan van Aanpak dat moest leiden tot structurele verbetering van de baan. In de afgelopen jaren is er intensief belucht(met hollepennen 8 tot 16mm op variabele diepte van 2 tot 8cm), geverticuteerd, twee wekelijks verticaal gemaaid gedurende het speelseizoen, regelmatig bezand  (topdressen), minimaal beregend , frequent doorgezaaid en zijn er stappen gezet m.b.t. de baan presentatie. En met het gewenste resultaat!

Structureel ligt de baan er wezenlijk beter bij dan 5 jaar geleden: het vilt is sterk verminderd en beter vermengd met zand, het percentage  straatgras is fors afgenomen op zowel bos als buiten holes, de wortellengte neemt langzaam toe. Daarnaast is de drainage en bespeelbaarheid van de fairways verbeterd en is de  mos/algen- vervuiling sterk afgenomen. Ook de presentatie en detailafwerkingvan de baan heeft een zichtbare impuls gehad.

Is het dan alleen maar halleluja zult u wel denken. Nee natuurlijk niet en dat werd deze winter ook nog eens duidelijk. Ondanks de hierboven beschreven verbetering van het  percentage straatgras in de greens, zijn met name de bosholes erg gevoelig gebleken voor schimmels en ziektes. Dit werd versterkt door het feit dat de baan lang besneeuwd is geweest. De afgelopen periode heeft de greenkeepingstaff onder leiding van Rick van der Beuken dan ook bijzonder veel energie gestopt in het verbeteren van deze holes. Middels groot snoeiwerk dat heeft gezorgd voor “luchtkanalen”, extra prikken, bemesten, bezanden, doorzaaien en handmatige beregening  zijn optimale groeiomstandigheden gecreëerd voor het verkrijgen en vervolgens behouden van een vitale grasmat. Dit verkrijgen heeft tijd nodig en daarvoor begrip van onze zijde.

Weet dat het Rijk van Sybrook er naar streeft om ons als spelers in principe zo min mogelijk last te laten hebben van de werkzaamheden. Daar waar ingrijpende handelingen plaats vinden is er uiteraard conclaaf met de baancommissie c.q. de wedstrijd commissie zodat er rekening wordt gehouden met de wedstrijdkalender. Daarnaast is er regulier overleg met de baancommissie van ’t Sybrook en worden inspectierondes gereden (met de general manager en de hoofd greenkeeper) om gezamenlijk te kijken naar verbeterpunten die de baan en het spel  ten goede komen.  Vallen u zaken op in de baan of vindt u dat de baancomissie iets onder de aandacht zou moeten brengen van het Rijk laat dit dan weten aan Meine Beetstra, Jaap van de Vegt of ondergetekende.

Tenslotte dit: u bent zelf degene die misschien wel het meest kan bijdragen aan het onderhoud van onze baan: leg plaggen terug, repareer uw pitch mark en pak er gelijk ééntje mee die een ander heeft vergeten, blijf op de paden daar waar het kan en ga niet met uw kar de tee-box op en let op het respecteer de regels voor het gebruik van trolleys rondom de green. Zo dragen we allemaal een steentje bij.

 

Namens de baancommissie,

Joep Kockmann