Baanonderhoud Het Rijk van Sybrook

Baanonderhoud Het Rijk van Sybrook

Graag willen wij u in het kort even informeren over het onderhoud aan de baan; niet alleen wat er de komende tijd in de planning staat, maar ook wat er allemaal is gedaan.

Na de sneeuwperiode in het begin van het jaar, waren veel greens aangetast met de zogenaamde sneeuwschimmel. Dit had natuurlijk gevolgen voor de speelkwaliteit maar ook visueel zag het er niet mooi uit. Wat u ongetwijfeld heeft  gemerkt is dat de greens op de buitenholes bijna tot geen schade hadden en de greens van de bosholes juist erg. Dit komt door de samenstelling van grassoorten in de greens. Bij ons is dit “struisgras”  en “straatgras”. Deze laatste soort is een ongewenste éénjarige grassoort die erg gevoelig is voor schimmels in periode van hoge luchtvochtigheid. Natuurlijk wordt er gewerkt aan de optimale mix tussen beide soorten, maar dat is een proces dat al jaren geleden in gang is gezet, maar ook jaren kost. De greens op de buitenholes zijn jonger, hebben een andere ondergrond en hebben vooral veel profijt van de belangrijkste groeifactoren “Licht & lucht”. Door de vele bomen op de bosholes zijn deze factoren niet bij alle greens optimaal.

Door het grote verschil tussen de verschillende spelelementen op de buiten-holes en de bosholes is er in 2017 gestart met een nieuw plan van aanpak gemaakt, waarbij gekeken wordt naar elke hole en wat voor specifiek onderhoud (maatwerk) hier nodig is. Dit is ons zeer goed bevallen en zal ook de komende jaren dienen als uitgangspunt bij het baanonderhoud.  

“licht,  lucht & vocht” zijn belangrijke factoren. Ongetwijfeld heeft u geconstateerd dat in de afgelopen winterperiode door de greenkeepers enorm veel is gesnoeid op de Noord-lus. Hoe belangrijk dit is geweest, blijkt wel uit de kwaliteitsslag die op de meeste holes merkbaar is.

Naar aanleiding van opmerkingen van enkele leden hebben wij ervoor  gekozen om de semi- en maintenance  rough niet meer in twee verschillende hoogtes te maaien, maar te kiezen voor één gelijke hoogte en wel de laagste. Vanaf nu zal de grashoogte hier 3,5 cm. zijn. Hierop hebben wij al verschillende positieve reacties gekregen van spelers. 

Deze week zijn alle voorgreens geprikt en binnen een paar dagen zullen ook alle fairways worden gedaan. Voorwaarde hierbij is echter dat de baan enigszins droog moet zijn.

Heel bewust worden door de greenkeepers de “kwetsbare” greens op dit moment vooral met rust gelaten om met een zo dicht mogelijke grasmat de winter in te gaan. Dit zal de kwaliteit na de winterperiode ten goede komen.

In oktober zal onze externe baanadviseur met onze hoofd greenkeeper alle holes nalopen. Hierbij zullen de fairways en dan met name de breedte worden bekeken en waar nodig opnieuw uitgezet, zoals deze in het volgende golfseizoen weer zo zijn vorm gegeven zoals de architect dit destijds voor ogen had.  Dit geldt ook voor enkele landingsgebieden.

Op korte termijn zal er ook een bos-beheersplan worden opgesteld door een extern bureau. Voordeel van een dergelijk  plan is dat wij iets meer vrijheid hebben om waar nodig enkele bomen te kappen, zodat er meer “licht & lucht” zal ontstaan en die bomen te verwijderen die dood zijn of door het formaat nu het spel kunnen belemmeren.

Kortom, er is veel gebeurd en er gaat nog veel gebeuren. Uiteraard proberen wij de overlast voor u als speler zo veel mogelijk te beperken.

 

Ton Falkmann