Algemene ledenvergadering en wisseling bestuur

Algemene ledenvergadering en wisseling bestuur

Datum ALV 2020

De Algemene Ledenvergadering 2020 zal worden gehouden op donderdag 17 september 2020 om 19.30 uur in het clubhuis. U ontvangt te zijner tijd nog de uitnodiging.

Wisseling verenigingsbestuur

Binnen het bestuur zal op korte termijn een wisseling plaatsvinden van het penningmeesterschap. Gerard Vastert heeft in het voorjaar aangegeven om gezondheidsredenen te willen stoppen.
We hebben Chris Rikhof bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Chris is accountant AA en is lid van onze vereniging sinds juni 2017. De formele benoeming vindt in september plaats door de Algemene Ledenvergadering.

Deze ALV is ook het uitgelezen moment voor een bedankje aan Gerard. Hij heeft zich sinds juni 2013 belangeloos, onbezoldigd en met grote deskundigheid voor onze vereniging ingezet. We vinden dat hij nu alvast een publiekelijk dankwoord en erkenning voor zijn inzet verdient. Dus bij deze …. Gerard bedankt!