Uitnodiging Golfplus 2018

Uitnodiging Golfplus 2018

Ook in 2018 wordt het GolfPlus programma aangeboden. Een uitmuntende gelegenheid om de foutjes die in uw golfspel zijn geslopen eruit te halen en in zijn algemeenheid om u voor te bereiden op het nieuwe golfseizoen. Het GolfPlus programma biedt u daarvoor de gelegenheid.

Het GolfPlus programma heeft onder meer als doel de seniorleden ervan bewust te maken wat ze zelf kunnen doen om zolang mogelijk gezond en fit te blijven golfen. Veel senioren denken: ik golf al drie keer per week, wat moet ik dan nog meer doen want het gaat toch prima? De uitdaging is senioren te overtuigen van het voordeel dat het oplevert als je ook op latere leeftijd in jezelf blijft investeren.
Als je alleen je rondjes speelt en verder niets doet om je lichaam in goede conditie te houden, dan neemt je balans geleidelijk af en wordt het steeds moeilijker om de golfswing te kunnen blijven maken. Je moet steeds meer moeite doen om op je spelniveau te blijven. Dat verouderingsproces en de fysieke problemen die daarmee gepaard gaan, kun je wel degelijk beïnvloeden door heel gericht de juiste oefeningen te doen.
In het GolfPlus programma wordt naast de golftrainingen ook een lesprogramma aangeboden met fysieke oefeningen voor balans en mobiliteit. Onder optimale begeleiding van golfprofessionals, maar ook met specialistische ondersteuning van een golffysiotherapeut.

Voor 2018 kunt u weer inschrijven voor het GolfPlus programma bestaande uit groepstrainingen en golfgym.

Groepstraining
U kunt inschrijven per maand of voor het hele jaarprogramma.
Per groepstraining kunnen maximaal 8 personen deelnemen.
Bij voldoende inschrijvingen wordt, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, de groepstraining aangeboden op:
–             woensdag           van 10.00 tot 11.00 uur;
–             woensdag           van 13.00 tot 14.00 uur;
–             vrijdag                 van 10.00 tot 11.00 uur;
–             zondag                van 11.00 tot 12.00 uur. (alleen in januari, februari, november en december)

Inschrijven voor de groepstraining kost:

Dagdeel

Jan

Febr

Maart

April

Mei

Juni

Sept

Okt

Nov

Dec

Wo 10.00-11.00 uur

31,25

31,25

25,–

31,25

35,–

31,25

31,25

35,–

31,25

25,–

Wo 13.00-14.00 uur

31,25

31,25

25,–

31,25

35,–

31,25

31,25

35,–

31,25

25,–

Vrij 10.00-11.00 uur

25,–

31,25

25,–

25,–

31,25

35,–

25,–

31,25

35,–

25,–

Zon 10.00-11.00 uur

31,25

31,25

 

 

 

 

 

 

31,25

25,–

Aantal Golfgym per maand

Dagdeel

Jan

Febr

Maart

April

Mei

Juni

Sept

Okt

Nov

Dec

Di   13.00-14.00 uur

31,25

25,–

31,25

31,25

31,25

31,25

31,25

35,–

31,25

25,–

Vrij 12.00-13.00 uur

31,25

25,–

31,25

25,–

25,–

35,–

31,25

31,25

35,–

25,–

 

Golfgym
Als er voldoende inschrijvingen worden ontvangen voor het onderdeel golfgym van het GolfPlus zal de golfgym in 2018 worden aangeboden op:
–             dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur;
–             vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur.

Als u naast de groepstraining deel wilt nemen aan de golfgym wilt u dan op het inschrijfformulier aan te geven waar uw voorkeur naar uitgaat. Alleen deelnemen aan de golfgym is uiteraard ook mogelijk

N.B.:
In juli en augustus worden geen trainingen en/of golfgym aangeboden.
I.v.m. vakanties geen:
– groepstraining op 2/1, 5/1, 2/3, 6/3, 9/3, 27/4, 21/9.
– golfgym op 27/2, 2/3,27/4, 1/5, 4/5.
De golfgym op 30/3, 6/4 en 20/4 wordt verplaatst naar 29/3, 5/4 en 19/4 van 17.00 tot 18.00 uur.

Wilt u in 2018 op enig moment meedoen met het GolfPlus programma geef dan op het inschrijfformulier aan waaraan u wilt meedoen en op welke dag en stuur het ingevulde inschrijfformulier naar golfplus@kpnmail.nl. Klik hier voor het inschrijfformulier

Na inschrijving voor groepstraining en/of golfgym ontvangt u van de penningmeester van
GCC Sybrook de rekening.