Tijdelijke Plaatselijke Regels

Tijdelijke Plaatselijke Regels

Onderstaande Tijdelijke Plaatselijke Regels (TPR) gelden vanaf heden:
• Als de bal van een speler in het algemene gebied in of tegen een beluchtingsgat ligt, mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b. Zie voorbeeld-Plaatselijke Regel E-4 voor verdere details.
• Als de bal van een speler in het algemene gebied ligt, mag de bal worden gemarkeerd, opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf.
• Diepe sporen1 ontstaan door voertuigen zijn in het algemene gebied grond in bewerking. In geval van belemmering mag de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b. 

1 ‘Diepe sporen’ zijn sporen die het onmogelijk maken een club achter de bal te
plaatsen of voorkomen dat je een swing kunt maken of dat het spoor zo diep is dat
het niet redelijk is om een bal te slaan.