Nieuws vanuit de HRC

Nieuws vanuit de HRC

Verankering van putter tegen lichaam

Het verankeren van de putter aan het lichaam is vanaf 1 januari 2016 niet meer toegestaan. Op de site van de R&A staan duidelijke foto’s over welke manier van het doen van een slag wel en niet is toegestaan.
Meer informatie staat op de site van de R&A. 

Het Golfmonster: herziening van HCP 

Aan het eind van elk jaar komt dit monster alle golfers plagen. Dit ‘dier’ dat het elk jaar heeft voorzien op de ‘status’ van elke golfer: de HANDICAP. Hij maakt de balans op van alle, door de golfers van onze club, behaalde resultaten van Q-kaarten en of wedstrijden.

Zijn er voldoende, minstens vier, resultaten bekend dan glimlacht hij en beloont hij jou met een * op je nieuwe NGF pas.  Het * staat voor actieve handicap. Overigens is een actieve handicap noodzakelijk voor deelname aan wedstrijden en competitie!!
Als er niet voldaan is aan vier Q-kaarten, blijft het * achterwege.   

Hij is blij als er bij hem veel Q-kaarten worden ingeleverd. Ook doet het hem goed als er veel uitslagen van Q-wedstrijden bij hem bekend zijn. Hij krijgt tranen in zijn ogen, als hij veel uitslagen ziet van spelers die het niet zo goed hebben gedaan, maar hij legt zich neer bij dit resultaat gezien de vergrijzing van de leden.

't sybrook monsterHet gemiddelde resultaat van minimaal 8 uitslagen zal hij dan moeten verzamelen om tot een handicap voor het nieuwe jaar te komen. Hij past dan een correctie toe naar de richtlijnen van de NGF. Kijk voor meer info op golf.nl (jaarlijkse handicap voorziening).

Er wordt een gepaste aanpassing doorgevoerd die door de NGF is berekend in samenwerking met Europese Golfbonden.

Voorbeeld:
Een speler heeft een handicap in de categorie van 15.1 tot 18.4
Als het behaalde resultaat, over minstens 8 uitslagen, minder is dan 30,5 stablefordpunten, dan volgt er een verhoging tot een maximum van 3 punten.

Is er een beter resultaat behaald, dus een beter gemiddelde dan 30,5 stablefordpunten, dan volgt er een verlaging. Ook deze verlaging kan maximaal 3 punten bedragen.

In overleg met zijn helpers (de H&R Commissie van de golfclub) kan er hieraan voldaan worden of niet.

Het monster is zich ervan bewust dat ‘de handicap’ voor veel spelers een bepaalde status heeft. De handicap bepaalt immers voor velen aanzien in de golfwereld en daarom is de Jaarlijkse Herziening (JH) altijd een gevoelig punt als de handicap een verandering van zo’n “status” tot gevolg heeft.

Wordt de hoogte verlaagd dan ontstaat in veel gevallen een gevoel dat er nog een mogelijkheid bestaat om van een voetstukje te vallen. Wordt de handicap verhoogd dan kan het een idee geven dat er al een duikeling heeft plaats gevonden.

Let wel: in beide gevallen is echter van dat géén sprake!