Hoe reageert het lichaam op golf specifieke situaties en is het te meten? (Proefpersonen gezocht)

Hoe reageert het lichaam op golf specifieke situaties en is het te meten? (Proefpersonen gezocht)

In sport wordt steeds meer gemeten tijdens training en wedstrijden om de prestaties te verbeteren en blessures te voorkomen. Zo is er nu ook nieuwe draagbare apparatuur (Nexus 10) beschikbaar om lichamelijke reacties, die met sport inspanning te maken hebben te registreren. Het Saxion lectoraat Gezondheid & Bewegen wil samen met GCC ’t Sybrook deze apparatuur testen en ook onderzoeken of toepassing in golf zinnig is. We zijn daarom op zoek naar proefpersonen voor dit onderzoek, dat per deelnemer ongeveer een halfuurtje duurt.

Elke deelnemer krijgt een vijftal plakkers op de schouderregio geplakt om de spieractiviteit te meten. Verder worden er aan één hand sensoren aan de wijs- en middelvinger bevestigd voor het meten van huidgeleiding. Aan de andere hand wordt een kleine thermometer bevestigd. Vervolgens slaat elke deelnemer op de (vernieuwde) oefenfaciliteit in 2 sessies 5 ballen richting een hole. Van beide series wordt de cumulatieve afstand van 5 ballen tot aan de hole gemeten. Na elke serie vullen de deelnemers tevens een vragenlijst in met betrekking tot het gevoel dat werd ervaren bij de uitgevoerde sessie.

Speciaal voor dit onderzoek heeft Het Rijk van Sybrook een ruimte ter beschikking gesteld, waar ook in deze tijd van beperkende maatregelen t.g.v. het Coronavirus, de sensoren veilig en volgens de huidige richtlijnen kunnen worden aangebracht en verwijderd. De onderzoekers maken gebruik van maximaal beschermende maatregelen, zoals in de gezondheidszorg gebruikelijk is.

Bent u geïnteresseerd in het onderzoek en in deelname als proefpersoon, meldt u dan aan bij (student)onderzoekers Laurens Ensink of Matthijs Ebbers. Zij zijn te bereiken via e-mail 406339@student.saxion.nl of 435680@student.saxion.nl en zullen dan verder afspraken met u maken. De metingen zullen op korte termijn plaats gaan vinden.

 

Frits Oosterveld, Saxion lector Gezondheid en Bewegen (mede namens Marc Brorens, manager Het Rijk van Sybrook, Laurens Ensink en Matthijs Ebbers).