Grote belangstelling voor regelquiz

Meer dan 80 leden van onze club kwamen afgelopen maandag naar ons clubhuis om mee te doen aan de regelquiz. Na de koffie met lekkere scones werden ze welkom geheten door de voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie, Pauline Heskamp. Daarna gaf ze de microfoon door aan onze clubreferee Martha van der Vegt, die ook Nationaal Referee is.

In samenwerking met bovenstaande commissie waren vragen opgesteld, mede aan de hand van foto’s en leuke filmpjes gemaakt op onze baan. De leden kregen per vraag een paar minuten tijd om te antwoorden. Uw verslaggever hoorde in de zaal al enig gekreun en gezucht…

In de pauze werden de antwoorden nagekeken door de commissie en Martha. Ondertussen deden de  leden zich te goed aan een drankje, hetgeen resulteerde in een aanzienlijk rumoeriger publiek dan voor de pauze…

Martha gaf een toelichting op de vragen en deelde mee wat de juiste antwoorden waren. Uit de reacties in de zaal viel wel op te maken dat sommige vragen moeilijk waren voor een aantal leden…

De eerste prijs voor de teams was voor een combinatie van Dames1 en Heren 4, bestaande uit Frances en Ronald Bonzet en Erwin Scholten van Agteren met 175 van de mogelijke 215 punten. Heel goed gedaan! Wat verder opviel was dat de mannen van Heren 1 zowel als team maar ook individueel goed presteerden.

Bij de individuele deelnemers was de eerste prijs voor “ good old” Huub Reef met 155 punten! Mooi te constateren was dat de tweede prijs werd gewonnen door ons jeugdlid Marell Zengerink met 150 punten. Complimenten voor haar, maar ook voor de andere aanwezige jeugdleden, want ze hebben goed gepresteerd.

Al met al, een heel geslaagde avond; Martha kreeg een boeket aangeboden als dank voor haar inzet. Over twee jaar zal er opnieuw een regelquiz georganiseerd worden. Omdat iedereen een nieuw regelboekje meekreeg, valt er dus de komende tijd genoeg te studeren voor een mooie revanche!

 

Bé Obachter