Geslaagde regelavond

Geslaagde regelavond

Pauline Heskamp, de voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie, kon met veel plezier maandagavond 20 maart veel golfers van onze club welkom heten op de regelavond. Onder de aanwezigen behoorlijk veel competitiespelers die met meer kennis van de regels hun voordeel hopen te doen bij de komende competitie.
Ze riep Joep Vos naar voren; immers hij is onlangs met een heel mooi resultaat geslaagd voor het NGF-examen Regelcommissaris II. Hij is hiermee de jongste clubreferee van Nederland. Zij bood hem namens het bestuur een geschenk aan. Applaus!
Pauline voegde daaraan toe dat onze club zich gelukkig mag prijzen met zoveel regeldeskundigheid binnen onze club, die immers ook een nationaal referee in haar gelederen heeft in de persoon van Martha van der Vegt.
Daarna gaf ze het woord aan Martha. Zij gaf aan dat zij met assistentie van Joep de regelavond in een nieuwe opzet gestalte gingen geven.
Aan de hand van filmpjes en plaatjes passeerden daarna veel regelkwesties, afwisselend behandeld door Martha en Joep,  de revue, af en toe onderbroken door vragen uit de zaal. Nuttige informatie voor de aanwezigen.

Wilt de u de regelquiz nog eens rustig teruglezen, klik dan op deze link!

Bij voorbeeld: Mag je op de green de bal over het gras “ schrapen” om het vuil van de bal te verwijderen, of is dat testen van de green? Uiteindelijk bleek dat dit wel is toegestaan… Maar ook aandacht voor waterhindernis, bunker, out of bound, pad ontwijken, enz.

Even op adem komen

Na de pauze waarin iedereen getrakteerd werd op een drankje en een bitterbal, die vervolgens vaak “geschraapt” werd door de mosterd – ook toegestaan- , was het tijd voor een quiz, met verve gepresenteerd door Joep, waar de aanwezigen met een rode of groene kaart konden antwoorden op gestelde dilemma’s.
Was niet altijd eenvoudig maar erg leuk.

Martha gaf nog een tip voor de competitiespelers: “Laat je niet intimideren door een tegenstander als die beweert dat jij iets fout gedaan hebt. Ga dan zelf niet zoeken in je regelboekje, maar antwoord dan: “ Laat maar even zien waar dat staat!”
Als men het niet eens wordt, dan dienen de volgende holes gespeeld te worden, volgens de opvattingen van beide spelers. Beide uitkomsten  op elke hole steeds noteren en na binnenkomst het probleem voorleggen aan de commissie van de organiserende club. Als die er ook niet uitkomt, kan deze de hulp inroepen van een referee of de NGF.”

Aan het slot van de avond nam Pauline opnieuw het woord; zij bedankte Martha en Joep voor de geslaagde avond.
Uit de “wandelgangen” viel daarna te vernemen dat de nieuwe opzet in de smaak was gevallen.

Heel mooi!

Tot slot: men kan bij vragen over regelkwesties bij de competitie, wedstrijden of anderzins altijd contact opnemen met Martha ( tel.06 13779460, e-mail: cm.brautigam@gmail.com) of Joep ( 06 36507906,  e-mail : joepvos@hotmail.com).

We verheugen ons al op de regelavond in 2018 !