Er zijn in de baan een aantal wijzigingen doorgevoerd

Er zijn in de baan een aantal wijzigingen doorgevoerd

Er zijn in de baan een aantal wijzigingen doorgevoerd:

1. Rechts van de waterhindernis op Zuid 4 is vanaf heden een droppingzone van kracht, waarvoor de volgende Plaatselijke Regel geldt: Indien de bal in de waterhindernis op Zuid 4 tot stilstand is gekomen is, mag de speler:

I. Handelen volgens regel 26-1; 

II. Als extra mogelijkheid, met één strafslag, een bal droppen in de droppingzone rechts van deze waterhindernis.

2. De Out of Bounds-grens van Zuid 6 is herzien en gewijzigd.

3. De grens van de laterale waterhindernis van Oost 4 is aan de rechterkant verbreed.

Graag rekening houden met deze wijzigingen.

Sportieve groet,

de Handicap- en Regelcommissie.