Bericht voor deelnemers aan NGF wedstrijden

Bericht voor deelnemers aan NGF wedstrijden

Voor de deelname aan nationale en internationale wedstrijden speelt de handicap een belangrijke rol. De NGF heeft geconstateerd dat handicaps van een aanzienlijk aantal spelers niet up-to-date zijn. Veel spelers hebben een te lage handicap omdat een deel van de gemaakte scores niet wordt ingeleverd bij de handicapcommissie. Let op : alle scores van 2017 dienen alsnog ingeleverd te worden bij de handicapcommissie! Lees hierover meer in bijgaand schrijven van de NGF.