Bijzondere situaties

Voor bijzondere situaties waarin een lid langere tijd niet kan spelen als gevolg van ziekte en/of langdurige blessures en waardoor het opschorten van het lidmaatschap wenselijk en al dan niet tijdelijk te vervangen door een theelidmaatschap gelieve contact op te nemen met het Bestuur van Golf- & Countryclub ’t Sybrook.

Een gewoon lidmaatschap kan eenmalig voor de maximale duur van 2 jaar worden omgezet in een theelidmaatschap als er sprake is van:

  • Medische gronden, wanneer een speler gedurende één jaar of langer niet in staat is te spelen. Een verklaring van de clubarts dient desgevraagd te worden overlegd.
  • Leden die in een land buiten Europa verblijven kunnen door het omzetten van hun lidmaatschap met speelrecht naar een theelidmaatschap (zonder speelrecht) hun betaalde entreegeld gedurende maximaal vijf jaar behouden.
  • Leden die buiten Nederland in een ander Europees land verblijven kunnen hun lidmaatschap met speelrecht gedurende een periode van maximaal twee jaren omzetten in een theelidmaatschap (zonder speelrecht) met behoud van het reeds betaalde entreegeld.
  • Van deze regeling kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt
Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0